Gråbrun fågel med vitt bröst
Sidenvägslärka, Alaudala cheleensis, är en av arterna i studierna. Bild: Jonathan Martinez
Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Släktbanden mellan olika lärkor i Afrika har tidigare inte varit helt tydligt. Men nu har forskare undersökt arternas bakgrund och justerat grenarna i släktträdet.

Nu har släktskapet mellan fem arter av lärkor som förekommer i Afrika söder om Sahara retts ut. Två av dessa arter har inte synts till på flera decennier. Forskarna har därför analyserat dna från museiexemplar, där vissa var drygt 100 år gamla.

Separata utvecklingslinjer

I studien har forskarlaget kunnat avslöja nio skilda utvecklingslinjer, som tros ha varit separerade i upp till minst fem miljoner år. Det är ungefär samma tid som människor och schimpanser varit åtskilda.

Fem av dessa grenar klassificeras normalt som olika underarter av rödnackad lärka, Corypha africana och två av dem som underarter av rödvingad lärka, Corypha hypermetra.

– De flesta av de nya arterna är extremt okända, det finns nästan ingen kunskap om dem. Vi är de första forskarna som har dokumenterat och beskrivit sång och beteende för flera av de här arterna, säger Per Alström som är forskare vid Uppsala universitet.

Komplexa släktband

Baserat på de genetiska resultaten och omfattande analyser av fjäderdräkt, storlek, struktur, läten och beteenden, konstaterar forskarna att släktskapsförhållandena är mycket komplexa och att grenarna tidigare sorterats fel. De föreslår därför att de två arterna delas upp i sju.

Omvänt visade analyserna att uarsheklärkan, Corypha ashi, som bara är känd från ett fåtal exemplar som samlats in i Somalia, är samma art som den aningen mer kända somalialärkan Corypha somalica.

Ny art med unikt sångbeteende

Under hösten 2023 har Per Alström haft möjlighet att studera en av de minst kända arterna. Forskarna föreslår att den ska få namnet Plains Lark, Corypha kabalii. Fågeln har en unik sång som sannolikt syftar till att både markera revir och attrahera honor.

– Den flyger då snabbt uppåt till några meters höjd där den framkallar ett förhållandevis kraftigt smattrande ljud med vingarna innan den dalar ned till marken igen på utbredda vingar, säger Per Alström.

Släktträd för världens lärkor ritas om

I en annan färsk studie presenterade forskare släktträdet för alla utom en av världens drygt 100 arter av lärkor. Den studien bekräftade att många arter som liknar varandra till utseendet inte alls är nära släkt. Sannolikt har de utvecklat likheter på grund av likartade levnadsförhållanden – så kallad konvergent evolution.

Omvänt har vissa nära släktingar förändrat utseende så mycket att deras nära släktskap inte längre går att spåra i deras yttre egenskaper.

Den aktuella studien har gjorts vid Uppsala universitet, Naturhistoriska riksmuseet, Göteborgs universitet i samarbete med internationella forskare.

Vetenskaplig studie:

Integrative taxonomy reveals unrecognised species diversity in African Corypha larks (Aves: Alaudidae),  Zoological Journal of the Linnean Society,

Kontakt:

Per Alström, forskare vid institutionen för ekologi och genetik vid Uppsala universitet, per.alstrom@ebc.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera