placeholder bild.
19 januari 2001

Unik studie omvärderar tamhästens ursprung

Oberoende av varandra har människor på olika håll i världen lärt sigkonsten att tämja vildhästar. Tamhästen har inte ett enda...

placeholder bild.
11 januari 2001

Att förklara det oförklarliga

Tilltro till vetenskapen utesluter inte tro på det paranormala. De som trorpå det paranormala har samma höga värdering av vetenskapen som...

placeholder bild.
20 december 2000

Nyårshälsning från Jupiter!

Efter en resa på tre år kommer den internationella rymdfarkostenCassini/Huygens att nå fram till Jupiter under nyårshelgen. Jupiter är enviktig...

placeholder bild.
8 december 2000

Dagstidningars nyhetstexter allt mindre bearbetade

De senaste decenniernas mycket kraftiga personalnedskärningar på mångasvenska tidningar har gjort det allt svårare för journalister att hinna...

placeholder bild.
7 december 2000

Nya rön om människan ålder och ursprung:Alla härstammar från afrikansk urmoder

En studie av bl.a. Uppsalaforskare som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature i dag utgör det hittills starkaste belägget för teorin...

placeholder bild.
27 november 2000

Den brutna näsans estetik – boxning avhandlad från insidan

Världen är som världen är. Det är den pugilistiska ontologin eller boxarnasuppfattning om tillvarons beskaffenhet. Geir Angell Øygarden har i...

placeholder bild.
20 november 2000

Uppsalastudier om barns och tonåringars matvanor; Tidig bantning riskfaktor för ätstörning

Tonåringars attityder till mat och hur man uppmärksammar barns ätstörningar, är ämnen för två nya Uppsalastudier. Annika Wesslén har gjort...

placeholder bild.
16 november 2000

Hannar samarbetar i leken om honorna

Ett nära samarbete med släkten ökar chansen att locka till sig honor under leken. Nya rön från bl.a. tre Uppsalaforskare pekar på att den...

placeholder bild.
15 november 2000

Europeiskt jätteprojekt;Gigantisk anläggning för materialforskning till Sverige?

Ett gemensamt europeiskt projekt i kolossalformat - en experimentellanläggning för materialforskning - har alla fördelar av att lokaliserastill...

placeholder bild.
9 november 2000

Höga halter tungmetaller i Stockholms vattenområden

Sjöbottnar inom Stockholmsområdet visar fem gånger högre sedimentation av tungmetaller som kadmium, koppar, kvicksilver och bly jämfört med...

placeholder bild.
9 november 2000

Tyst epidemi på återtåg: Jodbrist snart under kontroll

När man bygger upp program för jodbristkontroll i världens fattigaländer, krävs också kostnadseffektiva metoder för att utvärdera...

placeholder bild.
6 november 2000

Att bedöma risken för borrelia genom fästingar

Fästingnymfer är de viktigaste spridarna av borrelia-bakterien, men en radandra faktorer som vegetationsperiodens längd, vegetationstyp och...

placeholder bild.
1 november 2000

Sömnsvårigheter ger ökad risk för depression och hjärtinfarkt

Sömnsvårigheter kan bland annat leda till att kvinnor löper ökad risk fördepression och män att dö i hjärtinfarkt. Det visar den studie av...

placeholder bild.
26 oktober 2000

Elektronhopp kan styras med rätt belysning

Genom att belysa molekyler med ljus av olika våglängd kan man kontrolleraoch variera elektronöverföringen mellan molekyler och därmed styra en...

placeholder bild.
6 oktober 2000

Särbo – ett hushåll, två bostäder

Antalet särbofamiljer håller sig relativt konstant. Cirka fyra procent utgör ett par, men bor ändå på olika håll. Professor Jan Trost vid...

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera