Artikel från Uppsala universitet
2 april 2001

Gemensamt genetiskt arv hos kotte och blomma

Det som reglerar vad som ska bli vad i blomman och i kotten tycks i storadrag bestämmas av gemensamma, genetiska mekanismer som nedärvts ihundratals miljoner år. Det är en slutsats av de resultat som JensSundström presenterar i en ny avhandling vdi Uppsala universitet.

Barrträd, till exempel gran och tall, tillhör en uråldrig grupp av växter
som dominerade jordens flora för cirka 285 miljoner år sedan, dvs.
samtidigt som dinosaurierna vandrade omkring på jorden. De första blommande
växterna uppkom först långt senare – för ca 130 miljoner år sedan. Trots
denna stora skillnad i tid har Jens Sundström och hans forskarkollegor
lyckats påvisa att betydande delar av de genetiska mekanismer som reglerar
utvecklingen av reproduktiva organ är gemensamma för barrträden och de
blommande växterna.
De reproduktiva organen hos barrträd utgörs av kottarna, han och
honkottar, medan blommande växter oftast har sina reproduktiva organ,
ståndarna och pistillen, samlade i en och samma blomma. De senaste årens
utveckling inom genetiken och molekylärbiologin har givit biologerna
verktyg att undersöka hur olika arvsanlag, gener, samverkar under
utvecklingen av blomman: Man har funnit att en speciell sorts gener, vars
funktion är att bestämma när och var andra gener ska vara aktiva, är av
speciell betydelse för blommans utveckling.
Jens Sundström och hans kollegor har använt sig av den nya
kunskapen och isolerat motsvarande gener från gran och undersökt deras
aktivitet. Resultaten visar att både de gener som bestämmer var i blomman
pistillen ska utvecklas samt de gener som reglerar ståndarnas utveckling i
blommande växter, finns representerade även hos barrträden och att dessa
gener där är aktiva under utvecklingen av hon- respektive hankottar.
Fossila data antyder att de första blommorna var mycket små och endast
bestod av ståndare och pistiller omgivna av små vegetativa blad och att
dagens färggranna blommor är en senare företeelse.
De resultat som Jens Sundström presenterar i sin avhandling
bekräftar detta förhållande och visar att de genetiska mekanismer som
reglerar vad som ska bli vad i blomman och i kotten i stora drag är
gemensamma. Av detta följer också att likartade genetiska mekanismer
förmodligen också var närvarande redan i den gemensamma anfadern till både
barrträd och de blommande växterna Det är möjligt att utvecklingen av
dagens fröväxter, som till skillnad från ormbunkar och mossor, har separata
han- och honstrukturer har möjliggjorts genom evolutionen av dessa
genetiska mekanismer.
Anhandlingen heter: Evolution of Genetic Mechanisms Regulating Reproductive Development in Plants: Characterisation of MADS-Box Genes Active during Cone Development i Norway Spruce.
Jens Sundström kan nås på telefon 018-471 28 15 eller
e-post Jens.Sundstrom@ebc.uu.se
Personfoto “JenS”kan hämtas på adress http://www.info.uu.se/pressmapp/

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera