Tema

Hjärtförstoring kan bero på övervikt och åtföljande störningar

Medelålders män med övervikt, blodfettsrubbning eller högt blodtryck löperpå sikt risk för att hjärtats vänstra kammare förstoras, vilket medför enmarkant ökad risk för att dö. Det visar Johan Sundström i en studie av 475Uppsalamän som följts upp under närmare 30 år.

Ungefär var femte medelålders eller äldre svensk har en förstoring av
hjärtats vänstra kammare, så kallad vänsterkammarhypertrofi, och var femte
har det metabola syndromet, vilket är en anhopning av riskfaktorer för
hjärt-kärlsjukdom såsom övervikt, högt blodtryck, rubbade blodfetter och
störd omsättning av socker och insulin. Båda dessa tillstånd medför en
markant ökad risk för att dö i hjärt-kärlsjukdom.
I sitt avhandlingsarbete har Johan Sundström undersökt sambanden
mellan de båda mycket vanliga tillstånden. Han har studerat 475 män i
Uppsala som vid 50 års ålder genomgick en omfattande hälsoundersökning och
sedan dess följts upp under närmare 30 år. Ett viktigt fynd var att ett
ogynnsamt fettsyramönster i blodet – vilket kan bero på ett högt kostintag
av mättat fett och lågt intag av grönsaksfetter – samt övervikt,
blodfettsrubbning och högt blodtryck vid 50 års ålder ökade risken för
vänsterkammarförstoring 20 år senare.
Detta är första gången man i en långtidsstudie undersökt och
påvisat betydelsen av andra faktorer än blodtrycket för uppkomsten av
vänsterkammarförstoring. Även vid 70 års ålder var delar av det metabola
syndromet såsom bukfetma, störd omsättning av socker och insulin,
blodfettsrubbning och högt blodtryck kopplade till vänsterkammarförstoring.
Johan Sundström visar också att om en 70-årig man uppvisar någon
förändring på sitt EKG, bör man misstänka att han även har
vänsterkammarförstoring. Det är känt att vänsterkammarförstoring medför en
ökad risk för att dö i hjärt-kärlsjukdom, men man är inte överens om hur
man bäst skall undersöka förekomsten av vänsterkammarförstoring. Johan
Sundströms studie visar att vänsterkammarförstoring konstaterat med
ultraljud och EKG båda medför ökad dödlighet, oberoende av varandra och av
andra riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom. Detta innebär att
ultraljudsmässig och EKG-mässig vänsterkammarförstoring ger olika, men lika
viktig prognostisk information. Sammantaget visar resultaten att det
metabola syndromet kan vara en viktig orsak till vänsterkammarförstoring,
vilket pekar på nya tänkbara behandlingsmöjligheter för detta farliga
tillstånd.

Författare: Johan Sundström
Avhandlingens titel: Left Ventricular Hypertrophy and the Insulin
Resistance Syndrome.
Institution: Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
Disputationen äger rum fredagen den 16 februari kl. 9.15 i Mariasalen, Stiftets
Hus, Dragarbrunnsgatan 71.
Fakultetsopponent är docent Jan Östergren, Karolinska Sjukhuset, Stockholm.
Vidare information: Johan Sundström kan nås på telefon 018-611 79 72 eller
e-post johan.sundstrom@geriatrik.uu.se
Personfoto ”JohanS” kan hämtas på adress http://www.info.uu.se/pressmapp/

Hjärtförstoring kan bero på övervikt och åtföljande störningar

 lästid ~ 2 min