placeholder bild.
27 november 2000

Den brutna näsans estetik – boxning avhandlad från insidan

<p>Världen är som världen är. Det är den pugilistiska ontologin eller boxarnasuppfattning om tillvarons beskaffenhet. Geir...

placeholder bild.
20 november 2000

Uppsalastudier om barns och tonåringars matvanor; Tidig bantning riskfaktor för ätstörning

<p>Tonåringars attityder till mat och hur man uppmärksammar barns ätstörningar, är ämnen för två nya...

placeholder bild.
16 november 2000

Hannar samarbetar i leken om honorna

<p>Ett nära samarbete med släkten ökar chansen att locka till sig honor under leken. Nya rön från bl.a. tre Uppsalaforskare...

placeholder bild.
15 november 2000

Europeiskt jätteprojekt;Gigantisk anläggning för materialforskning till Sverige?

<p>Ett gemensamt europeiskt projekt i kolossalformat - en experimentellanläggning för materialforskning - har alla fördelar av att...

placeholder bild.
9 november 2000

Höga halter tungmetaller i Stockholms vattenområden

<p>Sjöbottnar inom Stockholmsområdet visar fem gånger högre sedimentation av tungmetaller som kadmium, koppar, kvicksilver och...

placeholder bild.
9 november 2000

Tyst epidemi på återtåg: Jodbrist snart under kontroll

<p>När man bygger upp program för jodbristkontroll i världens fattigaländer, krävs också kostnadseffektiva metoder...

placeholder bild.
6 november 2000

Att bedöma risken för borrelia genom fästingar

<p>Fästingnymfer är de viktigaste spridarna av borrelia-bakterien, men en radandra faktorer som vegetationsperiodens längd,...

placeholder bild.
1 november 2000

Sömnsvårigheter ger ökad risk för depression och hjärtinfarkt

<p>Sömnsvårigheter kan bland annat leda till att kvinnor löper ökad risk fördepression och män att dö i...

placeholder bild.
26 oktober 2000

Elektronhopp kan styras med rätt belysning

<p>Genom att belysa molekyler med ljus av olika våglängd kan man kontrolleraoch variera elektronöverföringen mellan molekyler och...

placeholder bild.
6 oktober 2000

Särbo – ett hushåll, två bostäder

<p>Antalet särbofamiljer håller sig relativt konstant. Cirka fyra procent utgör ett par, men bor ändå på olika...

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera