Tema

CODEX – ny webbplats om forskningsetik

I dag invigs CODEX, en ny webbplats för forskare och forskningsintresserad allmänhet. Här ska man kunna ta del av alla regler och riktlinjer som rör forskningsetik. – En webbplats som är unik i sitt slag, säger Mats G Hansson, ansvarig för universitetets tvärvetenskapliga forskningsetiska program.

Vilka regler gäller för utförandet av djurförsök? Vilka är de viktigaste reglerna för klinisk läkemedelsprövning? Hur skall forskare hantera personuppgifter? Vilka rättigheter har en patient som deltar i ett forskningsprojekt? Hur har skilda organisationer och myndigheter ställt sig till kloning av människor?
Frågor som dessa kan man finna svar på genom att besöka den nya webbplatsen CODEX som färdigställts av en forskargrupp vid Uppsala universitet.
CODEX ger tillgång till och kännedom om de riktlinjer, etiska koder och lagar som reglerar och ställer etiska krav på forskningsprocessen. Webbplatsen är främst tänkt som en gemensam informationskälla för andra forskare. Genom sin bredd och omfattning är den unik i sitt slag i Sverige och utomlands.
– För första gången kan man på ett och samma ställe finna alla dokument som tar upp forskningens etik , säger Stefan Eriksson, som tillsammans med Christer Lagvik skapat webbplatsen.
– Det finns ett stort behov av att samla allt som gäller forskningens regelverk.
Även om CODEX främst vänder sig till aktiva forskare hoppas man att den också ska utgöra en källa till information för andra intresserade, som t ex skolelever, lärare eller allmänhet.
www.codex.uu.se.

CODEX har sammanställts av Stefan Eriksson och Christer Lagvik vid forskningsprogrammet i biomedicinsk etik vid Uppsala universitet med stöd från Cancerfonden, Forskningsrådsnämnden, Humanistisk- samhällsvetenskaplig forskningsrådet, Medicinska forskningsrådet, Naturvetenskapliga forskningsrådet, Riksbankens Jubileumsfond, Skogs- och jordbrukets forskningsråd, Socialvetenskapliga forskningsrådet, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning samt Teknikvetenskapliga forskningsrådet och Vårdalstiftelsen.

Kontakt: stefan.eriksson@bioethics.uu.se. Ytterligare kontaktinformation finns på webbplatsen under ’Om CODEX’

CODEX – ny webbplats om forskningsetik

 lästid ~ 1 min