placeholder bild.
10 maj 2001

De baltiska ländernas nya konstitutioner

<p>Litauen har lyckats bäst med att införa en ny och stabil konstitution,medan Estlands och Lettlands konstitutioner dras med vissa...

placeholder bild.
10 maj 2001

Nya rön om blodsockerbalans hos tonårsflickor med diabetes

<p>En kraftigt förhöjd insöndring av tillväxthormon har troligen storbetydelse för insulinkänslighet och...

placeholder bild.
8 maj 2001

Hopp om högre livskvalitet får stadsbor att flytta till landet

<p>Strävan efter lugn, frihet och oberoende och samtidigt delaktighet i engemenskap är centrala motiv för stadsbor att flytta till...

placeholder bild.
8 maj 2001

Meningsfull vardag viktigaste kvaliteten för obotligt sjuka

<p>Den livskvalitet som obotligt sjuka cancerpatienter upplever är främstberoende av att vardagen känns meningsfull. Det är ett...

placeholder bild.
8 maj 2001

Sociala nätverk viktiga för bankers utlåning till företag

<p>För att svenska banker ska kunna vara fortsatt konkurrenskraftiga måsteansvaret för långivning till företag...

placeholder bild.
7 maj 2001

Socialdemokraterna skriver historia

<p>Den socialdemokratiska historieskrivningen uttrycker stolthet och glädjeöver samhällsutvecklingen under socialdemokratisk regi....

placeholder bild.
3 maj 2001

Du och hälsoriskerna

<p>Människor är olika långa, korta, tjocka, smala och dessutom olikakänsliga. När riskerna hos ett kemiskt ämne skall...

placeholder bild.
27 april 2001

Ny Uppsalaavhandling:Samarbete särintressens styrka

<p>I den politiska debatten framförs ofta tanken att intressegrupper, ellersärintressen, har betydande möjligheter att påverka...

placeholder bild.
26 april 2001

Kirurgi – enda chansen vid svår övervikt

<p>Övervikt är ett ökande problem i västvärlden som leder till bl a hjärt-ochkärlsjukdomar, diabetes samt en rad...

placeholder bild.
26 april 2001

Ny Uppsalaavhandling:Ingen ökning av cancer bland avloppsarbetare

<p>Trots att avloppsreningsarbetare exponeras för en mängd olika skadligaämnen och sjukdomsframkallande mikroorganismer, tyder inget...

placeholder bild.
26 april 2001

Nya Uppsalarön om mammografisk hälsokontroll

<p>Om man kan jämföra nytagna mammografier med äldre bilder minskar antaletonödiga återbesök. Ett datorbaserat...

placeholder bild.
24 april 2001

Bartonella-bakterien misstänks orsaka elitorienterares död

<p>Hösten 1991 slog Svenska Orienteringsförbundet larm då tre elitlöpareoväntat och hastigt avlidit under året. De nya...

placeholder bild.
20 april 2001

Skytteanska priset till Brian Barryför forskning om människans rättigheter

<p>Engelsmannen Brian Barry, professor vid Columbia University i New York, hartilldelats skytteanska priset för år 2001 för sitt...

placeholder bild.
15 april 2001

Barn som enbart ammas har bättre infektionsskydd

<p>Barn som enbart får modersmjölk under de första fyra till sex månadernaefter födseln har mindre risk för...

placeholder bild.
15 april 2001

Förbättrade beräkningsmetoder för magnetresonansspektroskopi

<p>Beräkningsmetoder för att karakterisera frekvensinnehållet i data och föratt analysera innehållet i...

placeholder bild.
15 april 2001

Vägar att förhindra utvecklingen av ungdomsdiabetes

<p>Graviditetshormonet prolaktin och en nyupptäckt cytokinhämmare kan motverkabåde högt blodsocker och inflammation i...

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera