Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 september 2001

Utbildningens kvalitet i fokus när universitetet omfördelar 50 miljoner

Grundutbildningens kvalitet ska sättas i fokus. Rektor Bo Sundqvist vill satsa tolv miljoner kronor per år på att förnya utbildningen. Det är en av de stora satsningarna i det förnyelseprogram på sammanlagt 50 miljoner, som framför allt gäller forskningen. Förnyelseprogrammet ska nu diskuteras på bred front inom universitetet innan styrelsen fastställer förslaget i slutet av oktober.

Grundutbildningen ska sättas i fokus genom en bred satsning på IT i utbildningen, fler professorer i grundutbildningen, en förstärkning av forskning om lärande och förnyelse av språkundervisningen. Den största omfördelningen sker inom forskning, med bland annat en satsning på 3,4 miljoner för gränsöverskridande forskning om demokrati, mänskliga rättigheter, fred och konflikt, folkhälsa och humanitärt bistånd.

Uppsala universitet har sedan förra året arbetat med ett förnyelseprojekt kallat BASTU. Avsikten är att inom tillgängliga ramar skapa resurser för angelägna satsningar. Alla fakulteter har därför föreslagit minskningar av tilldelade medel för forskning och utbildning och samtidigt pekat ut viktiga nysatsningar till ett motsvarande belopp. Hela detta material har sedan granskats av kollegor vid tre utländska universitet, Helsingfors, Edinburgh och Berkeley. Efter en sammanvägning av deras synpunkter med resultatet av interna diskussioner, presenterar rektor Bo Sundqvist nu ett förslag till hur insparade 50 miljoner kan användas för förnyelse.

När det gäller grundutbildningen samarbetar Uppsala universitet idag med flera utländska universitet om IT och lärande, t.ex. med Stanford University i USA. För att kunskapen som växer ur detta samarbete ska kunna tillämpas i undervisningen satsas resurser på den pedagogiska samordningen.

Lärarutbildningen ska förstärkas genom att två miljoner kronor satsas på forskning om lärande inom lärarutbildningen. Idag har universiteten i Sverige problem att rekrytera lärarstudenter, framför allt inom teknik och naturvetenskap. Lärarutbildningen i Uppsala görs attraktiv genom att lärarstudenter vid Uppsala universitet får en gedigen och forskningsanknuten utbildning.

På flera institutioner undervisar professorerna redan i första årskursen. Att låta fler professorer undervisa nybörjare, är en policy som Bo Sundqvist vill införa för att ytterligare förbättra kvaliteten i studenternas utbildning.

– Det är stimulerande för professorer att möta de nya studenterna och det är viktigt för studenterna att få en inblick i forskningen redan från början, säger Bo Sundqvist.

Ytterligare ett förslag är att språkundervisningen i t.ex. franska, engelska, tyska och centraleuropeiska språk inriktas mot så kallade ‘area studies’, vilket betyder att kultur- och samhällsstudier integreras med rena språkstudier.

Inom forskningen innebär förslaget satsningar på nya mångvetenskaper som medicinsk rätt, kulturanalys och nanovetenskap. Andra nysatsningar är 2,5 miljoner kronor till forskningen inom infektionsbiologi, 2 miljoner till driften av en ny datoranläggning för avancerade beräkningar och 2,5 miljoner till funktionell genomik och proteomik. Ett fortsatt stöd till den ekologiska forskningsstationen Ölands Skogsby på drygt en miljon om året ingår också i förslaget.

BASTU är en förkortning av Besparingar Avsedda för Strategisk Tillväxt av Uppsala universitet, och de besparingar som gör detta förnyelseprogram möjligt, görs framför allt genom olika former av rationalisering av verksamheten och genom att vissa program och kurser läggs ned.

– Med BASTU-projektet har vi visat att Uppsala universitet som kollegial organisation klarar att förnya sig genom krävande omprioriteringar, säger rektor Bo Sundqvist.

För ytterligare information, kontakta rektor Bo Sundqvist, telefon 018-471 33 10.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera