Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 januari 2002

Vetenskapshistoria tryggas genom privat donation

Uppsala universitet har erhållit en donation på 30 miljoner kronor för att trygga framtiden för ämnet vetenskapshistoria. Professuren skall i fortsättningen benämnas “Hans Rausings professur i vetenskapshistoria”. Professor Tore Frängsmyr blir förste innehavare. Medel kommer att avsättas för att stärka och utveckla forskningen vid Avdelningen för vetenskapshistoria, som leds av Frängsmyr.

Donationen kommer från dr Lisbet Rausing, som själv är vetenskapshistoriker och har disputerat vid Harvard-universitetet i USA på en avhandling om Linné. Hon har – för att hedra sin far – önskat att lärostolen skall benämnas “Hans Rausings professur i vetenskapshistoria”.

Hans Rausing är en av Sveriges mest kända industriledare, främst som VD för Tetra Pak under flera decennier. Han har på flera sätt visat stort intresse för forsknings- och universitetsfrågor. Han har utnämnts till hedersprofessor vid universitetet i Dubna i Ryssland och till gästprofessor vid Mälardalens högskola. Han innehar hedersdoktorat från fem olika universitet.

Tidigare har Lisbet Rausing donerat pengar till professurer i vetenskapshistoria (history of science) vid universiteten i Harvard och Cambridge samt till Imperial College i London. Hon säger i ett uttalande att familjen gärna stöder forskning men har som princip att bara stödja det allra bästa, “highest international standard”. Det är därför man stöder Tore Frängsmyr och hans forskargrupp i Uppsala.

Avdelningen för vetenskapshistoria i Uppsala tillkom 1982, då Tore Frängsmyr utnämndes till professor. Den ingår som en enhet i Institutionen för idé- och lärdomshistoria och har åtta anställda forskare. Verksamheten har huvudsakligen varit beroende av externa anslag.

Med den nya donationen säkras ämnet vetenskapshistorias framtid. Såväl professuren som verksamheten vid Avdelningen för vetenskapshistoria får en stabil ekonomisk grund att stå på.

Professor Tore Frängsmyr kommer att installeras i sitt nya ämbete vid en särskild högtid i universitetets aula den 7 maj i år.

För ytterligare information, kontakta rektor Bo Sundqvist, telefon 018-471 33 10 och professor Tore Frängsmyr, telefon 018-471 15 79

Personfoto “ToreF” kan hämtas på adress http://www.info.uu.se/pressmapp/

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera