Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 februari 2001

Hädisk Madonna eller god kristen

Till synes motstridiga uppfattningar i den kristna rockdebatten har detgemensamt att de försvarar kyrkans monopol på livsåskådningar. AndreasHäger ser i sin avhandling rockdebatten som ett uttryck för kyrkanssvårighet att förhålla sig till det moderna samhällets mångfald.

Rockmusiken har ända sedan 50-talet väckt debatt i vissa inte minst
religiösa kretsar. Andreas Hägers behandlar i sin avhandling hur
representanter för kyrkor och samfund i Norden och USA diskuterar
rockmusik. En del inlägg i debatten är mycket negativa, medan andra kan se
rockmusiken som ett viktigt uttryck för kristendomen. Vissa kristna
debattörer anklagar en artist som Madonna för hädelse, men Madonna har
också sina kristna förespråkare, som tycker att hon för fram samma budskap
som kyrkan.
Andreas Häger ser den kristna rockdebatten som ett exempel på hur
kyrkan förhåller sig till ett grundläggande drag i det moderna samhället,
nämligen mångfalden eller pluralismen. Rocken uppfattas som en slags
konkurrent på ‘marknaden’ av livsåskådningar. Från kyrkligt och frikyrkligt
håll kan man försvara sig mot denna konkurrens genom att avvisa till
exempel Madonna som hädisk. Men man kan också säga att Madonna är en god
kristen och en del av kyrkan, och därmed ingen konkurrent utan snarare en
medarbetare. De till synes motstridiga inläggen i den kristna rockdebatten
får på så vis samma betydelse. De försvarar kyrkans krav på monopol på
livsåskådningar och hävdar att kyrkan så att säga står kvar mitt i byn.
Populärkulturen och inte minst rockmusiken lånar ofta element från
traditionell religion och är ett sätt för många, inte minst unga människor,
att bearbeta sina egna viktiga frågor och formulera sin syn på livet. Detta
är något som både den etablerade religionen och religionsforskningen på
olika sätt måste förhålla sig till. Utifrån sin analys argumenterar Andreas
Häger för en dialog mellan kyrka och rockmusik. Denna dialog kan dock inte
bygga på att kyrkan på ett eller annat sätt försöker omyndigförklara
rockmusiken. I stället måste kyrkan ta både artister och deras fans på
allvar och se dem som en självständig och betydelsefull röst i det
pluralistiska moderna samhället. Säger Häger som inleder sin avhandling med att “tacka Gud som skapat allt-och antagligen hade ett finger med i spelet när elgitarren uppfanns”.

Författare: Andreas Häger
Avhandlingens titel: Religion, rock och pluralism: En religionssociologisk
studie av kristen diskurs om rockmusik.
Institution: Teologiska institutionen
Disputationen äger rum fredag 9 februari kl. 10.15 i Regnellsalen,
Regnellianum, Slottsgränd 3.
Fakultetsopponent är docent Erling Bjurström, Arbetslivsinstitutet, Norrköping.
Vidare information: Andreas Häger kan nås på telefon 00358-(0)2-2154367
eller e-post ahager@abo.fi

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera