Tema

Kartläggning avslöjar hur epigenetiska förändringar i DNA tolkas

Forskare vid Karolinska Institutet har kartlagt hur genreglerande proteiner i mänskliga celler reagerar på särskilda biokemiska modifieringar i DNA-molekylen. Studien visar att vissa av proteinerna har förmågan att aktivera regioner i genomet som normalt är inaktiva till följd av epigenetiska förändringar. Fynden bidrar till bättre förståelse för genreglering, embryonal utveckling och olika sjukdomsprocesser.

Hälsa & medicinNatur & teknik
Läs mer

GABA-brist och förändring hos immunceller påvisad vid schizofreni

Patienter med schizofreni har sänkta nivåer av den livsviktiga signalsubstansen GABA och förändringar hos hjärnans immunceller. Det visar de första resultatet från ett stort forskningsprojekt vid Karolinska institutet. Projektet vill ta ett helhetsgrepp på mekanismerna bakom sjukdomen och på så sätt bädda för nya, effektivare läkemedel.

Hälsa & medicin
Läs mer

Ny lovande behandling mot aggressiv barncancerform

En ny läkemedelskombination följt av stamcellstransplantation, ger ökad överlevnad och minskar biverkningarna hos barn med den aggressiva cancerformen högriskneuroblastom. Det visar en internationell klinisk studie.
– Det här är ett viktigt steg framåt för dessa svårt sjuka barn, säger Per Kogner, överläkare och professor i pediatrisk onkologi, som lett den svenska delen av studien.

Hälsa & medicin
Läs mer

Massiv hudstudie öppnar upp för behandling mot vitilago

Med hjälp av tiotusentals hudbiopsier och över hundra kilo hud har forskare vid Karolinska Institutet sett hur två undergrupper av immunceller beter sig i frisk hud. De har även identifierat dessa celler vid de inflammatoriska sjukdomarna psoriasis och vitiligo. Studien öppnar upp för mer målinriktade lokalbehandlingar av fläckvisa inflammatoriska sjukdomar i huden.

Hälsa & medicin
Läs mer

Hopp om ny behandling för Huntingtons sjukdom

Forskare vid bland annat Karolinska Institutet har lyckats ta fram korta syntetiska DNA-analoger, oligonukleotider, som binder direkt till den gen som är skadad vid Huntingtons sjukdom och hindrar produktionen av ett protein som skadar nervcellerna. Upptäckten öppnar för nya möjligheter att behandla den i dagsläget obotliga och dödliga neurodegenerativa sjukdomen.

Hälsa & medicin
Läs mer

Fler vårdgivare för säker abort kan rädda tiotusentals kvinnoliv

Osäker abortvård orsakar varje år tiotusentals kvinnors död, framförallt i fattiga delar av världen. Förändrade attityder, mer kunskap och fler yrkesgrupper inom vården som utbildas att utföra säkra aborter kan öka antalet vårdgivare som tillhandahåller abortvård och den globala mödradödligheten bekämpas, visar forskning från Karolinska institutet.

Hälsa & medicin
Läs mer

Nervisolerande celler mer olika varandra än man tidigare trott

Nervous or blood system. Medical illustration

En sorts celler i hjärnan, oligodendrocyter, som har en avgörande roll i sjukdomar som multipel skleros, har en större mångfald än man tidigare trott. Detta enligt en studie vid Karolinska Institutet. Fynden bidrar till att öka vår förståelse för sjukdomar där dessa celler skadas, så som multipel skleros, och ger ledtrådar till framtida behandlingsstrategier.

Hälsa & medicinSamhälle & kultur
Läs mer

Byte av jobb kan hjälpa långtidssjuka

Många långtidssjukskrivna kommer inte tillbaka i arbete igen utan blir arbetslösa eller går till sjukersättning, det som tidigare kallades förtidspension. Byte av jobb skulle kunna vara ett sätt att förlänga arbetskraftsdeltagandet bland långtidssjukskrivna, enligt en avhandling av Karin Nordström vid Karolinska Institutet. I avhandlingen har även skillnader i sjukfrånvaronivåer mellan arbetsplatser undersökts.

Hälsa & medicinSamhälle & kultur
Läs mer

Brustet hjärta vanligare hos kvinnor

Brustet hjärta utlöses ofta av psykisk eller fysisk stress, och är betydligt vanligare hos kvinnor än män. Vid insjuknandet är det svårt att skilja brustet hjärta från hjärtinfarkt, en stor registerstudie visar nu att riskfaktorerna bakom brustet hjärta är kopplat till andra riskfaktorer än hjärtinfarkt.

Hälsa & medicin
Läs mer

Ny princip för hjärnans kontroll av hormoner

Mängden av hormonet prolaktin i blodet kontrolleras av dopamin. Men systemet kommer lätt i obalans vid viss läkemedelsbehandling, framför allt antipsykotisk, vilket kan leda till sexuella biverkningar. En ny studie på råttor, publicerad i tidskriften Cell Reports, visar hur dopaminet kan reglera sig själv – och bidrar med ny kunskap om hur biverkningarna uppstår.

Hälsa & medicin
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet