Man med nässprej
Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

En studie på möss visar att näsdroppar med IgA-antikroppar är effektiva mot covid-19. Forskare hoppas att nässprejen, som inte ersätter vacciner, även ska kunna skydda människor som är särskilt sårbara för infektioner.

Antikroppar finns i olika varianter och har olika funktioner i kroppen. IgA-antikroppar är en del av immunsystemet och finns naturligt i luftvägarnas slemhinnor. Om dessa antikroppar saknas, eller finns i låga nivåer i slemhinnorna, finns en ökad risk att drabbas av infektion orsakad av coronaviruset sars-cov-2.

De vaccin som finns mot covid-19 stimulerar främst ett immunsvar i form av IgG-antikroppar. Tidigare studier har visat att deras förmåga att skydda mot infektion med de nya omikron-varianterna av viruset är begränsad.

IgA-antikroppar kan stärka skyddet

Forskare vid Karolinska institutet har nu använt sig av genteknik för att skapa IgA-antikroppar som binder till spikproteinet på sars-cov-2 på ett liknande sätt som IgG-antikropparna. De testade sedan att ge antikroppsbehandlingen via näsdroppar till möss som infekterats med omikron-varianten.

Näsdropparna minskade avsevärt virusmängden i luftstrupen och lungorna hos de infekterade mössen. IgA-antikropparna visade sig dessutom binda starkare till virusets spikprotein. De var också mer effektiva i att neutralisera viruset jämfört med de ursprungliga IgG-antikropparna.

– Resultaten visar att dessa genetiskt modifierade antikroppar kan stärka skyddet mot nya virusvarianter, men de är inte avsedda att ersätta nuvarande vacciner, säger Harold Marcotte som är docent vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik vid Karolinska institutet.

Ersätter inte vaccinering

Traditionella vacciner framkallar ett aktivt immunsvar i kroppen, medan metoden som använts i studien handlar om en passiv immuniseringsstrategi.

– En aktiv immunisering som framkallar ett immunsvar i slemhinnorna skulle vara idealisk, men förhoppningsvis är vår metod lämplig för att skydda de mest sårbara individerna, som äldre eller personer med nedsatt immunförsvar, säger Harold Marcotte.

Lovande för andra infektioner

Det finns också förhoppningar att metoden kan användas för att neutralisera andra varianter av viruset.

– Vi tror att detta kommer att vara en mycket lovande strategi, inte bara för covid-19 och de nya varianterna, utan även för andra infektionssjukdomar, inklusive influensa och andra luftvägsinfektioner samt infektion i magens slemhinna orsakad av Helicobacter pylori, där det för närvarande inte finns något tillgängligt vaccin, säger forskaren Qiang Pan-Hammarström vid Karolinska institutet.

Studien har gjorts i samarbete med Linköpings universitet och forskare i Kina.

Vetenskaplig studie:

Conversion of monoclonal IgG to dimeric and secretory IgA restores neutralizing ability and prevents infection of Omicron lineages, Pnas.

Kontakt:

Qiang Pan Hammarström, professor vid Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, Karolinska institutet, qiang.pan-hammarstrom@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera