Ett rådjur på besök bland blommande trädgård.
Artikel från forskning.se

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.


Fick pandemin rådjuren att hålla sig i skogen eller fortsatte de mumsa på växter i trädgårdar? Covid-19 förändrade människors beteenden, men även vilda djur påverkades av restriktionerna. Det visar en studie.

Vilda djur anpassar sig hela tiden för att överleva. Vissa djur uppfattar människan som ett hot, medan andra söker skydd och mat i vår närhet. Hur olika djur reagerar på mänsklig närvaro påverkas även av om kontakten sker ute i naturen eller i stadsmiljö.

Eftersom vilda djur tvingas anpassa sig till mänsklig aktivitet ville forskare se hur de reagerade på den förändring i beteende som covid 19-pandemin innebar.

Pandemin påverkade djuren

I en studie har ett stort antal forskare analyserat viltkamerabilder från över hundra olika forskningsprojekt i 21 länder. Forskarna undersökte djurens aktivitet under perioder med låg och hög mänsklig aktivitet i samband med pandemin.

Resultatet visar att när samhällen stängde ner och människor sökte sig ut i naturen blev djuren där mindre aktiva. Stora rovdjur var känsligast och anpassade sig mest för att undvika människor.

Men när restriktionerna hävdes och städer öppnade upp igen återvände också vissa djur dit, särskilt på natten.

– Att lära oss mer om hur olika djur reagerar på mänsklig aktivitet kan hjälpa oss samexistera, säger Tim Hofmeester som är forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i ett pressmeddelande.

Viltkameror i Umeå

Sveriges lantbruksuniversitet har bidragit till studien genom data från ett medborgarforskningsprojekt som pågick under pandemin. Över 100 deltagare i Umeå kommun fick låna viltkameror för att ta reda på vilka djur de hade på besök i sina trädgårdar.

I analysen ingick skogshare, rådjur, älg, rödräv och grävling. Bland dessa djur var skogshare och rådjur mer synliga under perioder av pandemin när mänsklig aktivitet var högst. De andra arterna visade inga tydliga mönster.

– Resultaten stämmer bra med de genomsnittliga mönster vi såg världen över där vi såg att många vilda djur, särskilt växtätare som hjortar och älgar, var mer aktiva under perioder med mer mänsklig aktivitet. Stora rovdjur däremot var mindre aktiva under samma perioder, säger Tim Hofmeester.

Vetenskaplig studie:

Mammal responses to global changes in human activity vary by trophic group and landscape, Nature Ecology & Evolution.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera