Tunnel, vid slutet ses två gående personer i siluett. Solen lyser in i tunneln, vatten framför personerna.
Bild: Johannes W, Unsplash.
Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Coronapandemin ökade stressen hos många. Farhågor fanns om att stressrelaterade utfall som självmord och alkoholproblem också skulle öka under pandemin. Men så verkar det inte ha blivit i Sverige, enligt en studie från Stockholms universitet och Karolinska Institutet.

Forskarna jämförde utvecklingen vad gäller självmord och alkoholrelaterad dödlighet under pandemin med utvecklingen före pandemin. De studerade närmare bestämt perioden mars 2020 till december 2021 samt perioden januari 2016 till februari 2020.

Ingen skillnad mellan perioderna hittades gällande självmord och alkoholrelaterad död, vare sig för befolkningen i stort eller för olika undergrupper av människor, definierade utifrån kön och utbildning.

Intressant ur folkhälsosynpunkt

– Våra resultat är intressanta vid en helhetsbedömning av den svenska folkhälsopolitiken under pandemin, säger Thor Norström, professor emeritus vid Institutet för social forskning på Stockholms universitet.

Han poängterar dock att studien bara ser till de kortsiktiga effekterna av pandemin, i fråga om allvarliga former av alkoholrelaterade skador och psykiska besvär. För att få reda på mer behövs uppföljningar av konsekvenser på längre sikt.

Dödlighet tydligt kopplad till socioekonomi

Samtidigt fann forskarna en markant socioekonomisk skillnad vad gäller covid-19-dödligheten hos människor i arbetsför ålder, det vill säga 25 till 64 år gamla. Forskarna såg att personer med förgymnasial utbildning hade en nästan femfaldig risk jämfört med personer med eftergymnasial utbildning. Denna skillnad är något större än för dödlighet i befolkningen generellt.

Läs också: Är covid-19 över nu?

Vetenskaplig artikel:

The impact of the COVID-19 pandemic on mortality in Sweden – did it differ across socioeconomic groups?, European Journal of Epidemiology.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera