Gravid kvinna vaccineras av sjuksköterska
Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Forskning visar att gravida kan vaccinera sig mot covid-19 utan att oroa sig för risker för barnet. Snarare tycks risken för död och svåra komplikationer minska om mamman är vaccinerad.

Gravida som valde att vaccinera sig mot covid-19 utsatte inte barnen för risker. Tvärtom minskade riskerna för allvarliga komplikationer, visar en stor studie där närmare 200 000 nyfödda barn i Sverige och Norge ingick.

Studien visar att dödligheten var hälften så hög hos barn med mammor som hade vaccinerat sig. Forskarna kan dock inte förklara vad den lägre risken för död beror på.

– Vi har gjort flera försök att förklara det här fyndet. En direkt vaccineffekt är osannolik. Detta eftersom det tidigare är visat att vaccinet inte passerar moderkakan och att det inte går att hitta vaccin i navelsträngsblod, säger Mikael Norman, professor i pediatrik och neonatologi vid Karolinska institutet.

Mindre risk för syrebrist och hjärnblödning

Förutom en lägre dödlighet hos barnen fann forskarna även en lägre risk för andra allvarliga komplikationer hos barn med vaccinerade mammor.

– Vi såg en lägre förekomst av hjärnblödning och syrebrist i hjärnan hos de nyfödda till vaccinerade, medan förekomsten av andra blödningar, blodproppar eller inflammation i olika organsystem inte skiljde sig mellan grupperna, säger Mikael Norman.

Studiens resultatet har stor betydelse för vården, myndigheter och kvinnor som blir gravida i framtiden, menar Mikael Norman.

Vaccinet är säkert

– Covid-19 finns fortfarande kvar i samhället och är sannolikt något vi får dras med under lång tid. Då är det väldigt viktigt för de cirka hundratusen kvinnor som varje år blir gravida i Sverige, och många fler i världen, att det finns en kunskapsbas som kan visa att vaccinering är säkert för barn. Vi hittade ingen ökad risk utan om något, en lägre risk, säger Mikael Norman.

I början av pandemin gavs de godkända vaccinen enbart till gravida i riskgrupper, men från maj 2021 i Sverige och från augusti 2021 i Norge rekommenderas allmän vaccinering även av gravida.

Så gjordes studien

Forskarna har använt nationella register i Norge och Sverige och inkluderat cirka 98 procent av alla nyfödda barn till kvinnor som blev gravida efter att vaccinen blev tillgängliga. Alla barn följdes upp under minst en månad eller så länge de vårdades på neonatalavdelning

Totalt omfattar studien 196 470 nyfödda där 48 procent av mammorna hade tagit en eller flera doser av mRNA-vaccin mot covid-19. Knappt 80 procent hade fått Pfizers vaccin och drygt 20 procent vaccinet från Moderna.

För att hitta förklaring till minskad dödlighet har forskarna justerat för bakgrundsfaktorer som kan vara ojämnt fördelade i de båda grupperna av kvinnor. De har dessutom gjort  olika undergruppsanalyser av kvinnor och barn.

Vetenskaplig studie

Neonatal Outcomes After COVID-19 Vaccination in Pregnancy, Jama.

Kontakt:

Mikael Norman, professor i pediatrik och neonatologi vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska institutet, mikael.norman@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera