Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Det mest effektiva sättet att förebygga livmoderhalscancer är att vaccinera både pojkar och flickor mot HPV, visar en studie. Förutom att ge ett personligt skydd skapas även en flockimmunitet som bidrar till att utrota cancerframkallande HPV-virus.

HPV är den vanligaste sexuellt överförda infektionen i Sverige. Den läker ofta ut av sig själv, men vissa typer av viruset kan ge upphov till olika cancerformer. Livmoderhalscancer är den vanligaste.

Vaccin mot HPV har funnits sedan 2006. I Sverige ges ett vaccin som skyddar mot nio olika HPV-virus*. Inledningsvis gavs det bara till flickor i årskurs 5. Numera erbjuds både pojkar och flickor vaccin.

*HPV-virus omfattar över 200 olika typer. För närvarande använder Sverige ett vaccin som skyddar mot nio HPV-typer: 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 och 58.

Effekter i Finland undersöktes

Forskare har nu studerat hur sammansättningen av olika HPV-typer förändras över tid i olika grupper efter vaccinering.

Undersökningen gjordes i 33 städer i Finland. Städerna lottades till att antingen vaccinera både pojkar och flickor, vaccinera bara flickor eller inte genomföra någon vaccinering alls.

– Att den finska HPV-vaccinstudien randomiserade samhällena till olika behandlingar har varit en förutsättning för att kunna studera effekterna av vaccineringen, säger Ville Pimenoff som är docent i evolutionär medicin vid Karolinska institutet.

Så gjordes studien

I studien ingår 11 000 barn, som föddes mellan 1992 och 1994, som har följts upp när de fyllt 18 år. Över 5500 deltagare följdes även upp vid 22 års ålder. Vaccinet som användes då skyddade mot HPV-typerna 16 och 18 – som orsakar 70 procent av all HPV-relaterad livmoderhalscancer – men visade sig även skydda mot typerna 31 och 45 (se faktaruta). Vaccintäckningsgraden var upp till 50 procent.

Starkare flockimmunitet

Resultatet visar att åtta år efter vaccineringen har förekomsten av HPV-typerna 16 och 18 minskat kraftigt i 22 städer där vaccin givits. I de elva städer som bara vaccinerade flickor minskade förekomsten av HPV 31. I de elva städer som vaccinerade både pojkar och flickor ses en tydligt minskad förekomst av både HPV 31 och 45.

– Det visar att man får en starkare flockimmunitet när man vaccinerar både pojkar och flickor. Enligt våra beräkningar skulle det ta närmare 20 år vid vaccinering av enbart flickor för att uppnå samma effekt som nås på åtta år vid relativt måttlig vaccinstäckningsgrad av könsneutral vaccinering, säger Ville Pimenoff.

Virus med lägre cancerrisk

Forskarna kan också visa att de virustyper som tas bort av vaccinet ersätts av andra HPV-typer, men där risken för cancer är låg.

– HPV-vaccinet är effektivt mot de HPV-typer med hög cancerrisk och vår och annan forskning visar det inte finns någon anledning att oroas över den observerade ökningen av HPV-typer med låg cancerrisk eftersom de nästan aldrig orsakar cancer, säger Ville Pimenoff.

Dessutom används nu ett vaccin som slår mot nio olika virustyper. Här ingår några av dem som ökade i omfattning i den aktuella studien.

Konsekvenser för screening

Förändringarna i virustypernas sammansättning får även konsekvenser för den livmoderhalsscreening som pågår parallellt med vaccineringen. Där letar man nu efter högrisk-HPV som 16 och 18.

– Men i takt med att allt fler vaccinerade kvinnor nu når screening-ålder måste vi börja testa dem på en annan frekvens eller sluta testa dem, säger Ville Pimenoff.

Forskningen är ett samarbete mellan forskare vid Karolinska institutet och universiteten i Tammerfors, Uleåborg och Lund.

Fakta om HPV-virus och vaccin

Humant papillomvirus, HPV, är den vanligaste sexuellt överförda infektionen i Sverige. En majoritet av alla sexuellt aktiva män och kvinnor blir infekterade, men endast ett fåtal drabbas av cancer. Varje år får omkring 800 kvinnor och 300 män i Sverige någon form av cancer som orsakas av HPV.

HPV-virus omfattar över 200 olika typer. För närvarande använder Sverige ett vaccin som skyddar mot nio HPV-typer: 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 och 58.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Vetenskaplig studie:

Ecological diversity profiles of non-vaccine targeted HPVs after gender-based community vaccination efforts, Cell, Host and Microbe.

Kontakt:

Ville Pimenoff, forskare vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska institutet, ville.pimenoff@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera