Späbarn bärs i randig bärsjal, förälderns händer vilar på barnets rygg, inomhusmiljö.
Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

De som drabbas av depression under eller efter en graviditet har en förhöjd risk att avlida, både av naturliga och onaturliga orsaker. Det visar en ny studie av förlossningar i Sverige. Risken är störst månaden efter diagnosen.

Att drabbas av perinatal depression, det vill säga depression under graviditeten eller strax efter förlossningen, innebär en generellt dubblerad risk att avlida av både naturliga och onaturliga orsaker.

Att kvinnor med perinatal depression begår självmord är sex gånger vanligare än för kvinnor som inte drabbas. Riskökningen är störst de första 30 dagarna efter diagnosen, men fortfarande 18 år senare kvarstår en förhöjd risk, enligt den nya studien.

Depression i samband med graviditet

Perinatal depression, ofta kallat förlossningsdepression, är ganska vanligt och drabbar 10 till 20 procent av alla gravida.

Postpartum-depression och antepartum-depression är två varianter av denna typ av depresison.

Vid postpartum-depression ställs diagnosen efter förlossningen.
Vid antepartum-depression ställs diagnosen strax före förlossningen.

Bebishand hålls av vuxens hand.
Bild: Diana Polekhina, Unsplash.

Behandling av perinatal depression handlar i första hand om samtalsterapi, till exempel kognitiv beteendeterapi, KBT. Samtalsterapin kan även kombineras med läkemedel.

Källor: Karolinska Institutet och 1177

Forskarna bakom studien har analyserat kvinnor som har fött levande barn mellan 2001 och 2018. I studien ingår över 86 500 kvinnor som diagnostiserats med perinatal depression under graviditeten eller upp till ett år efter förlossningen.

– Detta är en kohortstudie som visserligen inte kan bevisa ett orsakssamband, men det är den hittills största och mest omfattande studien som finns på området. Jag tycker att vår studie klart visar att dessa kvinnor har en förhöjd risk att avlida och att detta är en jätteviktig fråga, säger Qing Shen, anknuten forskare vid Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet.

Störst, enligt studien, var risken för dem som drabbades av depression efter förlossningen, så kallad postpartum-depression – se faktaruta ovan. Det är något som även har visats i tidigare studier. De kvinnor som diagnostiserades med depression under graviditeten, så kallad antepartum-depression, har inte studerats lika mycket. Qing Shen och hennes forskarkollegor pekar på att även de löper en förhöjd risk att avlida, men att den inte är lika hög som för dem som diagnostiserats med postpartum-depression.

Här finns hjälp

Mår du dåligt under din graviditet, tala med din barnmorska eller annan vårdpersonal som du har kontakt med under graviditeten. Det finns hjälp att få. Har du fött, kontakta din BVC, barnavårdscentral. Svara gärna på BVC:s formulär, som alla som fött barn får, om tecken på depression. Men kom ihåg att du kan ta upp frågor kring ditt mående när som helst, även innan BVC tar upp ämnet.

Det går även att kontakta vårdcentralen. Är läget akut, ring 112.

Här skriver 1177 om förlossningsdepression och om vart du kan vända dig.

Mamma till Mamma är en ideell organisation med syfte att förebygga psykisk ohälsa som uppstår i samband med graviditet eller småbarnsperiod samt att främja tillfrisknande hos dem som drabbats. Här är organisationens webbsida.

Finns självmordstankar? Föreningen Mind har en samtalslinje för den som själv har sådana tankar eller oroar sig för någon annan. Numret är 901 01.

På 1177 kan du hitta telefonnummer till fler stödlinjer gällande självmord eller tankar på självmord. Vissa går det även att mejla och chatta med.

Du kan också ringa 1177 för att få vägledning.

Råd: Avbryt inte fungerande behandling

När forskarna jämförde risken att avlida för kvinnor med perinatal depression som redan före graviditeten hade haft psykiatriska problem med dem som inte hade haft det var risken lika stor för båda grupperna.

– Vår rekommendation är därför att inte avbryta fungerande psykiatrisk behandling under graviditeten, säger Qing Shen.

Kvinnorna som drabbades av perinatal depression var i högre utsträckning födda i Norden, hade kortare utbildning och lägre inkomst än dem som inte drabbades.

– En hypotes är att dessa kvinnor inte söker vård eller erbjuds screening efter förlossningen i samma utsträckning vilket gör att deras depression utvecklas och är värre när den väl upptäcks. Vi menar att dessa kvinnor är särskilt utsatta och bör vara i fokus för framtida åtgärder, säger Donghao Lu, docent vid Karolinska Institutet.

Går att nyttja resurser bättre

Donghao Lu menar att det går att bättre utnyttja verktyg och insatser som redan finns, som enkäter efter förlossningen för att identifiera symtom på depression. Även anhöriga kan spela en viktig roll.

– Anhöriga måste vara medvetna om att detta är ett allvarligt problem. Sedan behöver de hjälpa den nyblivna mamman, inte bara med det praktiska utan också mentalt. Och hålla koll på hennes emotionella svängningar som kan vara ett tecken på att det håller på att bli ett allvarligt problem.

Vetenskaplig artikel:

Perinatal depression and risk of mortality: nationwide, register based study in Sweden, BMJ.

Kontakt:

Qing Shen, anknuten forskare vid Institutet för miljömedicin, IMM, vid Karolinska Institutet
qing.shen@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera