Gula avlånga och genomskinliga piller mot grå bordsskiva.
Artikel från Lunds universitet

Hur kan inflammation hänga ihop med depression? Ny forskning visar att depression kan lindras när patienter med mild inflammation i kroppen äter omega-3.
– Vi såg en signifikant förbättring i måendet, säger forskaren Klara Suneson.

Depression kan sannolikt kan ha många orsaker. Studier har visat att en del, men långt ifrån alla, personer med depression har förhöjda inflammationsmarkörer.

Inflammation som oftast inte märks

Forskare från Lunds universitet har sökt svar på en specifik fråga: Kan omega-3 med högt innehåll av fettsyran EPA, eikosapentaensyra, hjälpa mot depression om den deprimerade samtidigt har inflammation i kroppen? Forskarna avser i detta fall så kallad låggradig kronisk inflammation, som man ofta inte känner av själv.

– Den exakta orsaken till låggradig inflammation är inte klarlagd men det finns många faktorer som kan påverka, till exempel samsjuklighet med exempelvis reumatism, övervikt, stillasittande, rökning och ensidig kost, säger Klara Suneson, nyligen disputerad i psykiatri vid Lunds universitet och psykiatriläkare vid Region Skåne.

Alla deprimerade fungerar inte likadant

Klara Suneson säger att forskare historiskt sett ofta har jämfört deprimerade personer med ej deprimerade personer. Men det finns också skäl att jämföra olika grupper av personer med depression, eftersom deprimerade är en blandad skara människor.

– Någon är helt sjukskriven, någon annan jobbar heltid och skjutsar barn till fotbollsträning. Alla insjuknar inte av samma orsak, och svarar därför inte heller likadant på medicinsk behandling. Därför är det så viktigt att identifiera även biologiska markörer, som inflammation, säger Klara Suneson.

Eftersom gruppen deprimerade spretar finns skäl att tro att olika behandlingar fungerar för olika patienter, menar forskarna.

Alla fick hög dos av tillskott

I deras nya studie delades 101 patienter upp i flera olika analysgrupper utifrån graden av inflammation i kroppen. För att få delta i studien krävdes att antidepressivt läkemedel tidigare hade testats i minst sex veckor, utan att hjälpa.

Ingen placebogrupp fanns – även deltagare utan inflammation fick äta omega-3 under åtta veckor. Dosen var relativt hög, två gram EPA om dagen. Det kan jämföras med det som ofta är rekommenderad daglig dos på burkar med omega-3-kapslar, upp till knappt ett gram. EPA-dosen gavs som tillägg till sedvanlig antidepressiv behandling.

Tydligt förbättrat mående

I gruppen med högst inflammation märktes ingen förbättring av omega-3-tillskottet. Men för gruppen med låg inflammation var skillnaden tydlig, säger Klara Suneson.

– Vi såg en signifikant förbättring, både när vi gjorde en expertskattning utifrån 17 frågor som handlar om depression och när deltagarna själva fick skatta sitt mående avseende till exempel uttröttbarhet och sömnproblem.

De nya resultaten är en motvikt till vissa tidigare forskningsresultat då omega-3 inte sett ut att ha effekt på depression – men då inflammationsspåret inte har undersökts specifikt.

Flera frågor kräver svar

Nu står forskarna med nya frågor, som kräver ytterligare forskning: För dem som har svarat bra på omega-3 – kommer deras depression tillbaka om de slutar med tillskottet? Och kan måendet förbättras ytterligare efter längre tid? Åtta veckor, som i studien, är en ganska kort tid.

– Och om dosen höjs ytterligare, kan omega-3 då hjälpa även personer med höggradig inflammation? Vi får se om det blir vi eller andra forskare som undersöker detta vidare, säger Daniel Lindqvist.

Läs också: Filmjölk bättre än mjölk mot benskörhet

Vetenskaplig artikel:

Omega-3 fatty acids for inflamed depression – A match/mismatch study, Brain Behaviour and Immunity

Kontakt:

Klara Suneson, nyligen disputerad i psykiatri vid Lunds universitet, psykiatriläkare vid Region Skåne
klara.sunesonmed.luse

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera