Mamma med bebis i sitt knä
Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Kvinnor med en autoimmun sjukdom har cirka 30 procent högre risk att drabbas av förlossningsdepression. Sambandet är störst vid MS, enligt en studie.

Vid autoimmuna sjukdomar angriper immunsystemet felaktigt den egna vävnaden i kroppen. Några av de vanligaste autoimmuna sjukdomarna är celiaki, autoimmun sköldkörtelsjukdom, ledgångsreumatism, typ 1-diabetes och multipel skleros, MS.

I en studie har forskare utgått från registerdata om alla kvinnor som fött barn mellan 2001 och 2013. Under perioden drabbades 55 000 kvinnor av depression under eller efter graviditeten. Forskarna analyserade även förekomsten av ett fyrtiotal autoimmuna sjukdomar hos kvinnorna med förlossningsdepression.

Starkast samband för MS

Resultaten visar att det finns ett dubbelriktat samband mellan förlossningsdepression och autoimmun sköldkörtelsjukdom, psoriasis, MS, ulcerös kolit och celiaki.

Överlag hade kvinnor med en autoimmun sjukdom 30 procent högre risk att drabbas av förlossningsdepression. Omvänt hade kvinnor med förlossningsdepression 30 procent högre risk att senare få en autoimmun sjukdom.

Sambandet var starkast för den neurologiska sjukdomen MS, där risken var närmast fördubblad åt båda håll. Sambandet var även starkare hos kvinnor som inte tidigare haft en psykiatrisk diagnos.

– Vår studie tyder på att det finns en immunologisk mekanism bakom förlossningsdepression och att autoimmuna sjukdomar bör ses som en riskfaktor för denna typ av depression, säger Emma Bränn, forskare vid Institutet för Miljömedicin vid Karolinska Institutet.

Kan få allvarliga konsekvenser

Forskarna ska nu fortsätta att undersöka de långsiktiga effekterna av depression under graviditeten och det första året efter förlossningen.

– Depression under denna känsliga period kan få allvarliga konsekvenser för både kvinnan och barnet. Vi hoppas att våra resultat ska underlätta för beslutsfattare att styra medel till mödrahälsovården så att fler kvinnor kan få stöd och hjälp i tid, säger Emma Bränn.

Slutsatser om orsakssamband kan inte dras eftersom det är en observationsstudie.

Mer om hur studien gjordes

Forskare använde data från det Medicinska födelseregistret. Totalt identifierades 815 000 kvinnor och närmare 1,3 miljoner graviditeter mellan 2001 och 2013.

Under perioden hade drygt 55 000 kvinnor diagnostiserats med depression under graviditeten eller inom ett år efter förlossningen.

Forskarna inkluderade även drabbade kvinnors systrar för att kontrollera för familjefaktorer som gener och uppväxtmiljö.

Vetenskaplig studie:

Bidirectional association between autoimmune disease and perinatal depression: a nationwide study with sibling comparison, Molecular Psychiatry.

Kontakt:

Emma Bränn, postdoktor vid Institutet för Miljömedicin, Karolinska institutet, emma.brann@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera