Kvinna med rosa tröja håller graviditetstest i händerna.
Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Nyare läkemedel som används vid behandling av diabetes typ 2, men även för viktminskning, tycks inte innebära någon förhöjd risk för fosterskador. Det visar en stor internationell studie.

Allt fler använder nyare diabetesläkemedel som sulfonylureapreparat, DPP-4-hämmare, GLP-1-receptoragonister och SGLT2-hämmare. De används främst vid behandling av typ 2-diabetes, men flera av preparaten är även godkända att användas mot andra åkommor.

Kunskapen om medicinernas effekt på foster är dock låg. Därför rekommenderas ofta kvinnor med typ 2-diabetes att byta till insulin före en planerad graviditet eftersom det anses vara säkert. Men alla graviditeter är inte planerade, vilket medför att allt fler blir gravida medan de behandlas med de nyare läkemedlen.

Över tre miljoner gravida i studie

En internationell forskargrupp har nu undersökt om användning av de nyare läkemedlen under graviditeten ökar risken för fosterskador.

Forskarna har använt hälsodata från 3,5 miljoner graviditeter i Sverige, Norge, Finland, Island, USA och Israel mellan åren 2009 och 2021. I studiegruppen hade ungefär 52 000 kvinnor typ 2-diabetes, och drygt 8 000 hämtade ut något av de nyare diabetesläkemedlen tre månader före eller efter sin sista mens.

Foster kan påverkas av högt blodsocker

Diabetes är en sjukdom som i sig innebär en risk för fosterskador. Höga blodsockervärden tidigt i graviditeten ger en ökad risk för missbildningar hos fostret. Därför var forskarna inte förvånande över att studien visade en något förhöjd risk i gruppen med diabetes.

Fosterskador i diabetesgruppen

Bland kvinnorna som diagnostiserats med typ 2-diabetes före sin graviditet föddes 5,3 procent av barnen med grava missbildningar, varav 2,2 procent hade missbildningar på hjärtat.

Det kan jämföras med den totala gruppen där 3,8 procent hade grava missbildningar och 1,3 procent med missbildningar på hjärtat.

Forskarna kunde dock se att de kvinnor med typ 2-diabetes – och som behandlats med de nyare läkemedlen – inte hade en högre risk att föda barn med missbildningar än de kvinnor som behandlats med insulin.

– Det är sedan tidigare visat att insulin är säkert att använda under graviditeten och att det inte passerar moderkakan. Den förhöjda risken för missbildningar hos barnen till kvinnorna med diabetes typ 2 som använder de nyare diabetesläkemedlen är därför med stor sannolikhet orsakad av sjukdomen, säger forskaren Carolyn Cesta vid Karolinska institutet.

Fler studier behövs

Trots att studien omfattande flera miljoner graviditeter, var det ändå relativt få kvinnor som använde de nya diabetesläkemedlen, konstaterar forskarna. De betonar därför att ytterligare studier behövs för att bekräfta resultaten.

Men resultaten visar ändå att dessa läkemedel inte innebär någon stor risk för fosterskador, menar forskarna.

– I takt med att typ 2-diabetes blir allt vanligare bland kvinnor i fertil ålder samtidigt som till exempel GLP-1-receptoragonister som semaglutid* godkänts för att behandla fetma, kommer antalet exponerade graviditeter sannolikt att öka. Våra fynd ger en första indikation om säkerheten för spädbarn som exponeras för dessa mediciner under graviditeten, säger Carolyn Cesta.

* Läkemedel som innehåller den aktiva substansen semaglutid är till exempel Wegovy och Ozempic. 

Vetenskaplig studie

Safety of GLP-1 receptor agonists and other 2nd-line antidiabetics in early pregnancy: an international cohort study, JAMA Internal Medicine.

Kontakt:

Carolyn Cesta, lektor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska institutet, carolyn.cesta@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera