En subduktionszon eller neddykningszon är ett gränsområde i litosfären, alltså de yttersta cirka 100 kilometrarna av själva jorden, där två litosfäriska (tektoniska) plattor kolliderar med varandra varpå den ena plattan tvingas ned under den andra och sjunker ned i jordmanteln.

Tillbaka till artikel.