Forskare med stora provtuber på ett fartyg.
Forskare har tagit vattenprover i ett område nordost om Bornholm, nära platsen för läckorna från Nord Streams gasledning. Bild: Adele Maciute
Artikel från forskning.se

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Upp till 50 000 ton metan blev kvar i havet efter att Nord Stream-ledningen i Östersjön exploderade, enligt en studie. Det är ännu oklart hur läckan påverkar det marina livet.

Det var i slutet av september 2022 som gasledningen Nord Stream på Östersjöns botten exploderade öster om Bornholm. Det resulterade i ett av de största onaturliga utsläppen av metangas någonsin. Metangasen från ledningen skapade stora bubblor vid vattenytan och mätningar visade förhöjda halter av metan i atmosfären.

Men stora delar av metanet nådde aldrig ytan och löstes i stället upp i vattnet. Det visar en studie.

– Tack vare lyckliga omständigheter kunde vi kalla samman en expedition till området för läckan på mindre än en vecka. Utifrån det vi mätte upp så bedömer vi att mellan 10 000 och 50 000 ton metan blev kvar i havet i upplöst form, säger Katarina Abrahamsson, professor i marin kemi vid Göteborgs universitet.

Gas över stort område

Metanet spreds över stora arealer och har lösts i vattnet där en del tas om hand av bakterier. Även i normala fall förekommer metan i vattnet. Det bildas vid nedbrytning av organiskt material i bottensedimenten.

– I vår studie har vi kunnat urskilja metanet som kommer från Nord Stream-läckan från det som finns naturligt i vattnet, tack vare att metanet från gasledningen har en annan isotopsammansättning än det som sipprar upp från bottensedimenten. Det är en styrka med vår studie, säger Katarina Abrahamsson.

Blandades inte i vattnet

Vattnet i havet ligger normalt i olika lager på grund av skillnader i temperatur och salthalt. Trots att metanet läckte ut ur gasledningen – i stor mängd och hastighet – kunde forskarna inte notera någon större omblandning i vattenmassorna.

Skiktningen som normalt förekommer i slutet av september låg fast. Halterna av det läckta metanet skiftade därför mycket i vattnet. Forskarna antar att metanet späddes ut i en större vattenmassa senare på hösten när vattnet blandades om på grund av sjunkande vattentemperatur.

Oklar biologisk påverkan

Hur det biologiska livet i södra Östersjön påverkas av de höjda metanhalterna är för tidigt att säga något om, enligt forskarna.

– På expeditionen fanns också forskare som tog planktonprover i det drabbade området, analyserna av dessa är inte klara än, säger Katarina Abrahamsson.

Vetenskaplig studie:

Methane plume detection after the 2022 Nord Stream pipeline explosion in the Baltic Sea, Scientific Reports.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera