Förändringar i befolkningstäthet och grönska (A): Århus, (B): Köpenhamn, (C): Odense.

Return to article.