Tema

Forskningsnyheter från Göteborgs universitet

Kvinnors njutning betonades i den medeltida islamiska världen

I den tidiga islamiska världen var erotiska kompendier och sexhandböcker en populär litterär genre. Även om de främst skrevs av manliga författare så betonades ofta kvinnornas sexuella behov och vikten av romantik.
– Kvinnors sexualitet var ett viktigt ämne i medeltida arabisk medicin, säger Pernilla Myrne, universitetslektor i arabiska vid Göteborgs universitet.

Samhälle & kultur

Vi skäms för våra klädinköp

Många vill handla sina kläder hållbart, men lyckas inte alltid leva upp till sina förväntningar. Det skapar ofta en känslor av misslyckande och skam. För att kunna ställa om till ett mer hållbart konsumerande, hjälper det att förstå människors känslor kring kläder.

Samhälle & kultur

Nyupptäckta hällmålningar i Tumlehed avslöjar sjöfart på stenåldern

Sydvästra Sveriges mest välbevarade hällmålning har nu daterats – den är från sen stenålder. Med hjälp av ny teknik har forskare vid Göteborgs universitet lyckats blottlägga flera tidigare okända motiv som inte längre är synliga för ögat. Motiv som ger ytterligare bevis för den långväga sjöfart som stenålderns maritima jägare ägnade sig åt.

Samhälle & kultur

Kasserat fiskkött kan bli fullvärdigt fiskfoder

Det är möjligt att producera högvärdigt foderprotein från outnyttjade biprodukter inom sjömatsindustrin. Idag används till exempel inte det fiskkött som finns kvar vid skelettet när fiskfiléer har avlägsnats. Vattenbruket kan bli hållbarare om biprodukter används istället för vildfångad foderfisk, visar studier vid Göteborgs universitet.

Miljö & klimatNatur & teknik

Vi finns där du är @forskningsnyhet