Tonårig pojke med tandställning på besök hos tandläkare.
Artikel från forskning.se

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Bedövningssprutor i munnen när tänder ska dras ut vid tandreglering ger starka stresspåslag hos barn. Det visar en studie som mätt stressnivåer under olika tandvårdsbehandlingar.

I en pilotstudie vid Göteborgs universitet har barns stress i samband med tandläkarbesök undersökts.

Enligt tandläkaren Larisa Krekmanova, som forskar vid Sahlgrenska akademin, har unga patienter inte alltid förmåga eller mod att uttrycka negativa upplevelser under pågående tandvård

– Samtidigt vet vi att undersökningar och invasiva behandlingar är stressframkallade för en betydande del av dem, vilket kan bero på rädsla eller smärta, säger hon och fortsätter:

– Det är den tysta stressen vi vill åt, den som är svår att upptäcka och som kan förbli osedd. Syftet med den här forskningen är att öka lyhördheten hos behandlaren och höja patientens röst, säger Larisa Krekmanova.

Rörelser och svettningar mättes

I en pilotstudie ingick drygt 30 patienter mellan 14 och 16 år. De skulle antingen göra en vanlig undersökning eller en behandling med bedövningssprutor och utdragning av friska kindtänder i samband med tandreglering.

Under behandlingarna var deltagarna utrustade med en mätare, som samlade in data om handrörelser och svettningar.

Mätutrustningen som användes på barnen kommer från idrottens värld. Mätaren samlar in data om handrörelser och om svettningar i handen. Detta uppmättes via hudens elektriska egenskaper i det som kallas galvanisk hudrespons. Bild: Christian Jonasson/RISE

Bedövning ledde till ökad stress

Resultaten visar att barnen som genomgick en vanlig undersökning hade spridda stresstoppar. Patienterna som fick en mer invasiv behandling var avsevärt mer stressutsatta under längre tid. De följde även ett tydligt mönster. Viss stress uppmättes redan när patienten hade tandläkarens fingrar i munnen som undersöktes med spegel.

Stressnivån sköt dock i höjden när bedövning gavs i form av gel, men framför allt när lokalbedövning sprutades in. Då var handrörelser och svettningar som starkast. Vid själva tandutdragningen var handrörelserna något dämpade medan de starka svettningarna fortsatte.

– Barn och unga är mest rädda för invasiva moment, och nu har vi en bild av stressnivåerna för de olika momenten. Att kunna använda verktyget i realtid framöver skulle ge stöd åt behandlande personal att kunna följa stressnivåerna, och kanske stanna upp och vidta en åtgärd innan behandlingen går vidare, säger tandläkaren Claudia Jaldin som utförde behandlingarna.

– Det är viktigt att arbeta förebyggande mot rädsla och smärtupplevelse för barn och ungdomar i tandvården, fortsätter hon.

Studie:

Sensor-tool for detecting young patient’s stress during invasive versus non-invasive dental treatment, a pilot study. Resultaten från pilotstudien presenterades under europeiska barntandvårdskongressen EAPD i Göteborg.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera