Tema

Forskningsnyheter från Göteborgs universitet

Frakturer hos bensköra kan förebyggas

Benskörhet är ett lågprioriterat tillstånd som hamnat än mer i skuggan under pandemin, trots kunskaper om hur viktigt det är med frakturprevention. Genom att omorganisera sig i frakturkedjor kan man lokalisera patienter med hög risk, behandla med läkemedel mot benskörhet och på så sätt förebygga framtida frakturer. 

Hälsa & medicin

Proteinstudie ger mer kunskap om cellandning

Proteinernas uppgift i cellmembranet är att omvandla energi till en form som alla celler i kroppen kan använda och hos människor görs det genom cellandningen. Trots att processen är livsviktig vet man inte i detalj hur den fungerar. Genom att flytta ett av dessa proteiner till ett syntetiskt cellmembran har man lyckats ta reda på mer om hur proteinet ser ut och hur det arbetar. 

Hälsa & medicinNatur & teknik

Klimatet i Ostasien kan ha nått brytpunkt

Klimatet i inre Ostasien kan ha nått en så kallad ”tipping point”, där senare års övergång till onormalt varma och torra somrar kan vara oåterkallelig.
– Det skulle orsaka ökad stress på ekosystem och samhällen i denna redan känsliga region, säger Peng Zhang, klimatforskare vid Göteborgs universitet.

Miljö & klimat

Vi finns där du är @forskningsnyhet