Tema

Forskningsnyheter från Göteborgs universitet

Nyupptäckta hällmålningar i Tumlehed avslöjar sjöfart på stenåldern

Sydvästra Sveriges mest välbevarade hällmålning har nu daterats – den är från sen stenålder. Med hjälp av ny teknik har forskare vid Göteborgs universitet lyckats blottlägga flera tidigare okända motiv som inte längre är synliga för ögat. Motiv som ger ytterligare bevis för den långväga sjöfart som stenålderns maritima jägare ägnade sig åt.

Samhälle & kultur

Kasserat fiskkött kan bli fullvärdigt fiskfoder

Det är möjligt att producera högvärdigt foderprotein från outnyttjade biprodukter inom sjömatsindustrin. Idag används till exempel inte det fiskkött som finns kvar vid skelettet när fiskfiléer har avlägsnats. Vattenbruket kan bli hållbarare om biprodukter används istället för vildfångad foderfisk, visar studier vid Göteborgs universitet.

Miljö & klimatNatur & teknik

Elever vill inte ha robotar som lärare

Elever kan tänka sig en människoliknande robot i skolan. Men inte för att sätta betyg, undervisa yngre elever eller ersätta lärarna. Dessutom är elever med tidigare erfarenhet av sådana robotar mer negativa än elever som inte träffat på några tidigare, enligt forskning från Göteborgs universitet.

Utbildning & skola

Kustmiljön tar stryk av fritidsbåtarna

Fritidsbåtar ger negativa effekter på kustmiljön. Störst skada gör de i grunda, vågskyddade områden, där miljöer med höga naturvärden idag hotas. Men genom att styra bort påverkan från känsliga områden och ändra sättet vi använder och förvarar våra båtar på, går det att göra båtlivet mer hållbart, visar en rapport från Havsmiljöinstitutet.

Miljö & klimat

Konstgjorda organismer ska jobba i flock

Forskare har fått i uppdrag att designa så ”smarta” partiklar, och tar naturen som förebild. Partiklarna ska få egenskaper så att de utvecklar flockmentalitet och kan lösa uppgifter i grupp. Det kan till exempel handla om att tillsammans leverera en läkemedelsmolekyl till precis rätt ställe i en människokropp.

Natur & teknik

Så fick vi enhetlig tid i Sverige

Förr fanns det fyra sorters tid att förhålla sig till i Sverige: lokal soltid, järnvägstid (Göteborgstid), telegraftid och navigationstid. På 1800-talet levde svenskarna mestadels efter hur solen syntes över den lokala orten. Snabbare kommunikationer med järnväg krävde enhetlig tid i hela landet.

Samhälle & kultur

Vi finns där du är @forskningsnyhet