28 juni 2023

Så blir fjärilar klimatspecialister

Rovfjärilen och rapsfjärilen är lika som bär, men har utvecklat olika strategier för att anpassa sig till växlande säsonger och temperaturer....

Två personer sitter som svarta siluetter vid ett fönster och talar med varandra.
27 juni 2023

AI-verktyg läser av känslor och kroppsspråk

Ett AI-system som kan läsa av och sammanfatta känslor och utvecklas just nu vid Stockholms universitet. Verktyget är tänkt att användas av...

Två barn i femårsåldern går hand i hand på ett berg, sommar.
27 juni 2023

Religiösa vill ha fler barn, frikyrkor toppar listan

Religiositet spelar roll för hur många barn man vill ha – och får. Men kanske inte på det sätt många tror, enligt en avhandling.

Framför orangeriet står små grupper av människor, och trots att de syns som silhuetter kan man ändå skönja att några av dem bär skråpuk (mask).
19 juni 2023

Fester på 1700-talet blandade nytta med nöje

Ljusinstallationer, avancerade fyrverkerier och masker. Ett party på 1700-talet präglades av extra allt – både inomhus och i påkostade...

13 juni 2023

Kosmiskt förstoringsglas ser in i galaxerna

Forskare har upptäckt en ovanlig typ av gravitationslins hos en supernova. Upptäckten gör det möjligt för astronomer att lära sig mer om de...

7 juni 2023

Dålig koll på pensionssystemet påverkar sparandet

Det nya pensionssystemet fick inte svenskarna att börja spara mer pengar. En förklaring är att människor inte förstod reformens effekt på...

31 maj 2023

Mindre utsläpp under pandemin gav ökad uppvärmning

Himlen blev blåare och luften renare när utsläppen minskade under pandemin. Samtidigt ökade klimatuppvärmningen, visar en studie som tittat på...

Växtlighet, jord och rötter
25 maj 2023

Svampar och bakterier bäst på att binda kol

De är visserligen små, men gör en stor insats för att bromsa klimatförändringar. Mikroorganismer är nyckelspelare för att lagra kol i marken,...

22 maj 2023

Radiosignaler avslöjar supernovas ursprung

Supernovor som exploderar kan förklara universums expansion. Nu har forskare fått nya ledtrådar till hur det går till.

Vatten som flödar nedåt ur rör, moln och blå himmel bakom.
16 maj 2023

Nytt svampliknande material suger upp läkemedelsrester ur vatten

Forskare vid Stockholms universitet har utvecklat ett material som kan fånga in och bryta ner läkemedelsmolekyler från kommunalt avloppsvatten....

Kvinna döljer ansikte
10 maj 2023

Unga i våldsamma relationer söker ofta stöd online

Ideella jourverksamheter på nätet spelar en viktig roll för att stötta unga som utsätts för våld. Men anonyma chattar innebär också...

4 maj 2023

Vandrande älgar är populära – forskare vill förstå varför

De rör sig långsamt, äter mellis och tvekar att korsa farliga älvar. Den stora älgvandringen följs av en hängiven tv-publik. Forskaren Erica...

2 maj 2023

Småbarnsföräldrar har lägre risk att dö

Föräldrar med små barn tycks vara extra försiktiga och ha en sundare livsstil. Det leder också till en minskad risk att dö, enligt en ny...

Algblomning med grönt vatten vid strandkant
27 april 2023

Algblomning viktig för Östersjöns fiskar

Cyanobakterier i Östersjön har dåligt rykte, men nu nyanseras bilden. De är nämligen huvudföda för djurplankton som är viktiga för...

Två unga kvinnor håller om en tredje, alla vända mot kameran, inomhus.
21 april 2023

Kvinnors självmordsrisk ökar vid årsdagen för förälders bortgång

Kvinnor som har förlorat en förälder löper ökad risk att ta livet av sig runt årsdagen av förälderns bortgång. Något liknande mönster för...

Två forskare ombord ett fartyg med en vattenprovtagare.
20 april 2023

Miljögifter har hittats på 8 000 meters djup

Farliga kemikalier som PCB har förbjudits men finns kvar i naturen. Nu har forskare hittat miljögiftet i bottenprover på 8 000 meters djup i...

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera