Dykare undersöker vraket.
Aktern av vraket där de stående bottenstockarna och akterstäven sticker upp från havsbotten. Bild: Florian Huber
Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln var först publicerad hos en samarbetspartner till forskning.se. Läs om hur redaktionen jobbar.

Nya fynd från utgrävningar av örlogsskeppet Gribshunden ger pusselbitar till medeltidens krigföring till havs. Forskare har bland annat hittat en unik vapenkista och fått ökad kunskap om skeppets stridsplattformar.

Förra våren dök marinarkeologer från Stockholms universitet och Södertörns högskola på danska kung Hans flaggskepp Gripen, som även är känd som Griphund eller Gribshunden vid Stora Ekön i Blekinge skärgård. Flaggskeppet, med ett hundratal tyska legosoldater ombord, sjönk efter en eldsvåda ombord under en resa till Kalmar år 1495.

Även om skeppet delvis är sönderfallet är vrakdelarna på botten mycket välbevarade. Här finns även timmer som förmodas ha tillhört skeppets överbyggnad och delar från kastellen, som fungerat som upphöjda stridsplattformar.

Skeppet rekonstrueras

I en rapport presenterar nu forskarnas fynd från förra årets dykningar. Undersökningen ger nya data till ett pågående arbete med att rekonstruera och analysera skeppets överbyggnad. Resultaten ger även en mer detaljerad inblick i soldaternas beväpning och närvaro ombord.

Efter att ha undersökt skeppets timmer kan forskarna konstatera att en stor mängd av skeppets överbyggnad finns bevarad, även om de olika timren ligger avskilda och spridda på havsbottnen. Dessa timmer kommer från kastellen och det övre däcket – skeppets stridsplattformar. Timret kan ge forskarna viktiga insikter i hur överbyggnaden har sett ut och därmed örlogsskeppets stridsförmåga.

Vapenkista ombord skeppet. Innehållet: (1) blyplåtar, (2-3) gjutformar, (4) kistans avlånga sida med fals och järnkorrosion (5) cylindriska ’burkar’ (eventuellt krutbehållare) och (6) gjutform. Bild: Florian Huber

Unik vapenlåda från tyska legoknektar

Forskarna har också identifierat två kanonlavetter och en unik vapenlåda. Vapenkistans innehåll beskrivs som ett av de viktigaste fynden.

– Kistan har varit känd sedan dykningar 2019 men nu har vi dokumenterat innehållet noggrant med 3D. Den innehåller bland annat flera olika gjutformar och blyplåt till tillverkning av blykulor till tidiga handeldvapen. Det är en ammunitionsverktygslåda – förmodligen tillhörande de tyska legoknektarna som var ombord vid förlisningen, säger Rolf Warming, forskare i marinarkeolog vid Stockholms universitet.

Även fragment från ringbrynjor, som hittades på vrakplatsen vid tidigare undersökningar, har analyserats. Fragmenten kommer antagligen från en eller flera ringbrynjeskjortor. Analysen visar att ringväven innehöll flera olika trådar och konstruktionstekniker, som tyder på att det har reparerats vid flera tillfällen.

Prydnadskant med nitade mässingringar till en ringbrynjeskjorta som analyserades i samband med dykningarna. En ringbrynja av den här kvaliteten kan bestått av upp till 150 000 ringar. Bild: Rolf Warming

Viktig militärhistorisk pusselbit

Arbetet med att rekonstruera Gribshunden har pågått sedan 2013. Fokus ligger nu på överbyggnaden, men i en doktorsavhandling arbetar Rolf Warming även med att klarlägga skeppets stridsförmåga och soldaternas roll ombord.

– Skeppet är en viktig pusselbit i den ”militära revolutionen till sjöss” i tidigmodern tid där den primära taktiken övergick från närstrid till det svåra sjöartilleriet. Skeppet kommer därför även att jämföras med andra viktiga örlogsskepp för att förstå utvecklingen, till exempel Mars och Vasa, säger Rolf Warming.

Örlogsskeppet Mars sjönk år 1564 utanför Ölands norra udde och Vasaskeppet förliste under sin jungfrufärd i Stockholms inlopp 1628.

Artikeln är ursprungligen publicerad på Stockholms universitets webbplats.

Rapport:

Grifun/Gribshund (1495), Marinarkeologisk dokumentation av ett senmedeltida kravellskepp

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera