Pappa kramar om ett yngre barn.
Artikel från forskning.se

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

När föräldrar går skilda väger ökar jämställdheten mellan paret när det gäller ansvar för barnen. En studie visar att pappor numera tar ut fler vabb-dagar. Förklaringen är barnens växelvisa boende.

I Sverige har växelvist boende för barn ökat kraftigt de senaste decennierna. Ungefär hälften av barn till par som gått skilda vägar bor numera hos båda föräldrarna, enligt en studie vid Stockholms universitet.

Forskare har även tittat på hur fördelningen av vab, vård av sjukt barn, ser ut mellan föräldrarna – både före och efter separationen.

Pappor vabbar mer

Resultatet visar att pappor tar ut en större andel vab-dagar efter en separation jämfört med innan.

– Det vi ser är en tyst revolution i familjebeteende. Ända sedan separationer började öka för nästan ett århundrade sen har de i princip uteslutande lett till en ensamstående mamma med det fulla omsorgsansvaret för sina barn. Det växelvisa boendet är det största som hänt inom familjeforskningen under senare tid, säger Helen Eriksson, forskare i demografi vid Stockholms universitet.

– Sverige är unikt i världen i det att en så stor grupp barn fortsätter ha en nära relation till båda sina föräldrar, fortsätter hon.

Fortsätter engagera sig i barnen

Utvecklingen mot att svenska pappor tar ut allt mer tid för att vara hemma med sina barn har pågått under lång tid. Men tidigare i Sverige — och i de flesta andra länder idag — har det inte spelat någon roll hur engagerade papporna varit i sina barn före separationen. När ett par gått skilda vägar har barnen ändå oftast bott hos sin mamma.

Det nya i forskarnas studie är att pappor inte bara fortsätter att vara närvarande efter separationen, utan även att deras vabbande till och med ökar.

Svåra effekter kan mildras

Men även om separationer idag leder till en jämnare fördelning av ansvaret för barnen, bör studien inte tolkas som att detta skulle vara vägen framåt för ökad jämställdhet mellan par. Enligt forskarna visar dock studien att den starkt negativa effekten av separationer kan vara bruten.

För mammor innebär inte längre en separation automatiskt den socialt sårbara situationen att vara en ensamstående mamma som kämpar för att få livet att gå ihop. För pappor innebär en separation inte längre startskottet på vad som i många fall inneburit livslång ensamhet med sämre psykisk hälsa, menar forskarna bakom studien.

Vetenskaplig studie:

Parental union dissolution and the gender revolution, Social Forces.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera