Natur direkt utanför ett öppet fönster.
Artikel från forskning.se

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Människors psykiska hälsa gynnas av grönska nära hemmet. Naturnära boende tycks även minska behovet av antidepressiva läkemedel, enligt en studie.

– Hur mycket natur i form av grönyta som finns i vår omedelbara bostadsmiljö och den plats vi vistas i dagligen har betydelse för vår psykiska hälsa, säger Cecilia Stenfors som är docent i psykologi vid Stockholms universitet.

I en befolkningsstudie har forskare undersökt hur mycket grönyta som finns nära personers bostäder. De har även undersökt kopplingen till receptbelagda antidepressiva läkemedel, till exempel SSRI-preparat. I studien ingick 100 000 personer i Sverige.

– Vi såg att risken för antidepressiva läkemedelsuttag minskar med upp till cirka 20 procent ju mer grönska man har precis runt hemmet, över studieperioden. Det här ligger också i linje med några av våra andra studier som bland annat visar att mer grönyta precis runt bostaden är kopplat till mindre sömnbesvär, säger Cecilia Stenfors.

Grönska ger skydd mot stress

Även minskad minskad stress, ökat välbefinnande, bättre mental återhämtning och hälsofrämjande beteenden har kopplats till att omges av natur och grönska.

– Grönska kan även skydda mot andra stressfaktorer i miljön som också kan påverka individers hälsa, som trafikbuller, luftföroreningar och extrem hetta. Vegetation kan också motverka och buffra klimatförändringar och dess effekter, till exempel genom att binda koldioxid, samt genom att motverka extrem hetta och översvämningar, säger Cecilia Stenfors.

Så gjordes studien

  • I studien ingick ett representativt urval av drygt 100 000 personer av den svenska vuxna befolkningen.
  •  Med hjälp av geografiska informationssystem har detaljerade mätningar gjorts av miljön runt personernas bostäder, och hur mycket av markytan som är täckt av grönyta i form av träd och annan vegetation. Omedelbar närhet till grönska definieras som inom 50 meter från bostaden.
  • Förekomsten av läkemedelsuttag av antidepressiv medicin undersöktes årsvis för personerna i studien. Data kommer från Läkemedelsregistret.
  • Forskarna kontrollerade också för andra viktiga faktorer, till exempel inkomst på individ- och områdesnivå.

Enligt forskarna lyfter studien fram vikten av gröna områden i närheten av bostadsmiljön där människor vistas dagligen. Grönområden på större avstånd är också viktiga, men ersätter inte grönskans skyddande effekter i den omedelbara bostadsmiljön.

Studiens resultat kan användas för att främja folkhälsan och en hållbar samhälls- och stadsplanering.

Vetenskapliga studier:

More green, less depressed: Residential greenspace is associated with lower antidepressant redemtions in a nationswide population-based study, Landscape and Urban Planning.

Green sleep: Immediate residential greenspace and access to larger green areas are associated with better sleep quality, in a longitudinal population-based cohort, Environmental Research.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera