Tema

Cancerprotein funnits sedan djurens uppkomst

I fler än hälften av alla typer av cancer hittas proteinet p53 i muterad form. En nyckel till att förstå proteinet bättre är att ta reda på hur det har utvecklats. Forskare vid Uppsala universitet har med hjälp av en ny metod, kunnat följa proteinets evolution från tiden för djurens uppkomst och framåt.

Hälsa & medicin
Läs mer

Transpersoner i 1800-talets skönlitteratur

I 1800-talets litteratur skildrades människor som växlar kön långt innan ordet ”trans” blivit ett begrepp. Litteraturen från denna tid gestaltar trans på både positiva och negativa sätt.  I en ny avhandling från Lunds universitet visar Sam Holmqvist hur transgestalter i litteraturen från 1800-talet både stöttade och underminerade könsordningen.

Samhälle & kultur
Läs mer

Genetiken bakom det billiga kycklingköttet

Genom riktad avel har husdjursgenetiker snabbt förädlat fram väldigt snabbt växande kycklingar. Det är en av anledningarna till att priset på kycklingkött är så lågt idag. Forskare vid Uppsala universitet har studerat komplexiteten i den genetiska arkitektur som gjort det möjligt att på bara 50 generationer, avla fram kycklingar som vid åtta veckors ålder, ökat femton gånger i vikt i jämförelse med andra kycklingar.

Natur & teknik
Läs mer

Släpp in religiösa tankesätt i samhällsdebatten

Det finns en tendens att avfärda alla religiöst grundade åsikter i offentliga debatter. Religiösa tankesätt måste få mer plats i samhällsdebatten, menar Teresa Callewaert, präst och forskare vid Teologiska institutionen, Uppsala universitet.
– Genom att utestänga vissa bakgrunder och erfarenheter utarmas det offentliga samtalet och på sikt hotas demokratin.

Samhälle & kultur
Läs mer

Hjärntumörer hos barn kan hejdas

Hjärntumörer utgör 25 procent av all barncancer. Bland dessa finns den elakartade formen medulloblastom, cancer i lillhjärnan. Genom att blockera ett enzym kan man stoppa tillväxten av hjärntumörceller. Hur blockeringen går till visar forskare från Uppsala universitet en ny studie. 

Hälsa & medicin
Läs mer

Långlivade spermier ger friskare avkomma

Spermier som lever länge resulterar i en avkomma med bättre utsikter att överleva tidigt i livet och med bättre egenskaper som vuxna. Beroende på art kan hannar producera hundratusentals till hundratals miljoner spermier i en enda ejakulation. Det verkar ha betydelse vilken spermie som befruktar ägget.

Hälsa & medicin
Läs mer

Upptäckter på cellnivå om insulinreglering vid typ 2-diabetes

Forskare vid Uppsala universitet har upptäckt hur molekylen cykliskt AMP styr Epac2A-protein till rätt platser i cellen för att upprätthålla normala halter av insulin – en funktion som är försämrad hos patienter med typ 2-diabetes. Resultaten kastar nytt ljus över orsakerna till försämrad insulinfrisättning och kan ge stoff till utvecklingen av nya diabetesläkemedel.

Hälsa & medicin
Läs mer

Så överlever du en refusering

Var femte person drömmer om att ge ut en skönlitterär bok. Samtidigt finns det inga fasta och tydliga kriterier för att avgöra om ett manuskript har rätt kvaliteter för att ges ut av ett etablerat förlag. Det här skapar en grundläggande osäkerhet hos både aspirerande författare och hos bokförläggare, visar forskning från Uppsala universitet.

Samhälle & kultur
Läs mer

Tedrickande ger förändringar i kvinnors gener

Tedrickande ger förändringar i generna hos kvinnor – men inte hos män. En studie vid Uppsala universitet visar att tedrickandet leder till epigenetiska förändringar i gener som är inblandade i cancer och östrogenmetabolism. Mer forskning behövs dock för att kunna säga om förändringarna påverkar hälsan positivt eller negativt.

Hälsa & medicin
Läs mer

Barn vid ”genusneutrala” förskolor har mindre stereotypa attityder

Barn på förskolor som tillämpar normmedveten pedagogik gör mindre könsstereotypa antaganden om andra barn. De är också mer intresserade att leka med nya barn av motsatt kön. Det visar resultat från forskare vid bland annat Uppsala universitet som nu publiceras i den vetenskapliga tidskriften Journal of Experimental Child Psychology

Samhälle & kulturUtbildning & skola
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet