Tema

Forskningsnyheter från Uppsala universitet

Hjärtinfarktspatienter som har hund lever längre

Den som har hund och råkar ut för en hjärtinfarkt eller en stroke har bättre chanser att överleva än den som är utan hund. Framförallt gäller det ensamstående hjärtinfarktspatienter. Där löpte hundägarna 33 procent lägre risk att dö. För att visa hur orsakssambanden ser ut behövs dock fler studier.

Hälsa & medicin

Makt i samhället ger makt på nätet

Tidningars kommentarsfält, bloggar och Twitter är tänkta som demokratiska platser, där fler röster får komma till tals. Och där även marginaliserade grupper kan göra sig hörda. Men forskning visar tvärtom att redan röststarka grupper, till exempel högutbildade personer i maktposition, gynnas av hur online-plattformar är utformade.

Samhälle & kultur

Vi finns där du är @forskningsnyhet