Tema

Tips till män som vill leva livet efter nittio

Är du man och räknar med att klara dig på egen hand ett tag till? Nu visar forskning vid Uppsala universitet att investeringar i hälsosam kost, normalt midjemått och en rökfri tillvaro kan ge avkastning långt efter fyllda 90 år. Och livsstilsförändringar är effektiva även efter sjuttio.
– Vi ser också att en lätt övervikt efter 70 år faktiskt är hälsosamt så länge den inte består av ren bukfetma, säger Kristin Franzon, specialistläkare och doktorand vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.

Hälsa & medicinSamhälle & kultur
Läs mer

Betydelsen av GABA för diabetes

Samspelet i kroppen mellan nervsystemet, hormoner och immunsystemet är mycket dynamiskt, men vid bland annat diabetes är balansen rubbad. Två nya studier visar att nervtransmittorn GABA har ännu större betydelse både typ-1 och typ-2-diabetes, än vad forskning tidigare visat.

Hälsa & medicin
Läs mer

Mekanismen bakom antibiotikatoleranta bakterier

Sovande bakterier kan tolerera antibiotika utan att ha de genetiska förändringar som tillåter antibiotikaresistenta bakterier att växa i närvaro av antibiotika. Eftersom antibiotika angriper processer i växande celler och dessa processer inte är aktiva i sovande bakterier, kan sovande bakterier överleva antibiotikaexponering för att sedan vakna upp och fortsätta växa.

Hälsa & medicin
Läs mer

EU-invandring bidrar till statskassan

Arbetskraftsinvandring från ett EU- eller EES-land är en bra affär för statsfinanserna i de flesta europeiska länder. En första jämförande studie vid Uppsala universitet visar att EU-invandrare betalar mer i skatt och sociala avgifter än vad de får tillbaka i form av offentliga bidrag och välfärdstjänster.

Samhälle & kultur
Läs mer

Visst kunde Archaeopteryx flyga

Frågan om huruvida dinofågeln Archaeopteryx från yngre juraperioden höll sig på marken, var en glidare eller en aktiv flygare har fascinerat paleontologer i årtionden. Nu vet vi att Archaeopteryx vingar var utformade för tillfälliga flygturer, men inte för så avancerade flygningar som dagens fåglar klarar.

Natur & teknik
Läs mer

Isvolymer och havsnivåer påverkar ökenutbredning

Både den östasiatiska sommarmonsunen och utbredningen av öken i Eurasien under istiden påverkades av isvolymer och ändringar i havsnivåerna i betydligt högre grad än man tidigare trott. Idag är två tredjedelar av världens befolkning beroende av den mat som odlas tack vare dessa monsunregn, och framtida klimatförändringar kan därför få oanade konsekvenser.

Miljö
Läs mer

Bättre patientsäkerhet inom intensivvård med standardiserade vårdplaner

Kunskapsutvecklingen inom vården har varit stor, men ändå utsätts patienter för skador som hade kunnat undvikas. Standardiserade vårdplaner kan bidra till ökad vårdkvalité och patientsäkerhet men används bara av en femtedel av Sveriges intensivvårdsavdelningar. Men implementeringen av vårdplanerna kräver en hel del, forskning får Uppsala universitet föreslår en hel rada åtgärder. rad åtgärder, enligt forskning från Uppsala universitet.

Hälsa & medicin
Läs mer

Elefanternas genflöde genom tiderna

Elefanternas genetiska historia är mer komplex än vi tidigare trott. Genetisk blandning mellan elefantarter har varit vanligt genom tiderna, visar en mastodont internationell studie av nu levande elefantarter, mammutar och andra utdöda elefantarter. Den visar också att afrikansk savannelefant respektive skogselefant bör ses som två olika arter – och måste bli skyddade därefter.

Natur & teknik
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet