Tema

Nyheter om forskning från Uppsala universitet

Ska alla få gentesta sig innan de skaffar barn?

Ska den offentliga sjukvården erbjuda par möjlighet att testa sig för 1 500 genetiska sjukdomar redan innan de bestämmer sig för att skaffa barn? En ny avhandling från Uppsala universitet visar att det kanske skulle ge en större känsla av självbestämmande. Men att det samtidigt kan hota de värden som sjukvården bygger på: människovärde, jämlikhet och solidaritet.

Hälsa & medicinSamhälle & kultur
Läs mer

Känslor spelar roll – även i rättssalen

Det är viktigt att inse att anställda inom rättsväsendet, exempelvis åklagare och domare, påverkas av sina känslor i arbetet. Genom att tala öppet om det får man bättre möjligheter till reflektion och att hantera känslorna på ett medvetet och professionellt sätt, visar forskning från Uppsala universitet och Göteborgs universitet.

Samhälle & kultur
Läs mer

Därför är viktigt att behålla rätten att vägra vård

I Sverige har vårdpersonal begränsad rätt att ge somatisk vård till en person som inte vill ha hjälp – även om patienten på grund av fysiska eller psykiska funktions-nedsättningar saknar förmåga att förstå behandlingens innebörd. Ny forskning pekar på vikten av att bibehålla den lagstiftning som ger alla rätt att säga nej till vård.

Hälsa & medicinSamhälle & kultur
Läs mer

Tonåringar med dubbla beteendeproblem behöver anpassade insatser

Många ungdomar med drag av antisociala beteenden har även utagerande beteendeproblem. Andra har bara den ena problematiken. Ny forskning visar att det är viktigt att förstå de bakomliggande faktorerna för att kunna behandla barnen på rätt sätt. En tonåring som har antisociala problem måste få hjälp med det emotionella före det kognitiva, medan det omvända gäller för en någon som har utagerande beteendeproblem.

Hälsa & medicin
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet