Tema

Nyheter om forskning från Uppsala universitet

Inga spår av hund i den skandinaviska vargstammen

Det finns inga tecken på att hybrider mellan hund och varg skulle ha bidragit till den skandinaviska vargstammen. En fråga som diskuterats mycket särskilt i Norge. Ursprunget tycks finnas i den vargstam som tidigare var utbredd i Norden och intilliggande delar av norra Europa, visar ny genetisk forskning från Uppsala universitet.

Natur & teknik
Läs mer

Viljan att ta risker kan förändras när livet skakar

Familjen är viktig för hur en persons attityder till risk ser ut. Och stora händelser kan förändra människors inställning till risktagande. Ny forskning från Burkina Faso visar att människor är mindre villiga att ta risker under en revolutionen men att de efter revolutionen blir mer riskbenägna än de var innan. Kvinnor blir mer riskbenägna efter en omvälvande händelse än de var innan men deras risktagande lönar sig ofta mindre än mäns.

Hälsa & medicinSamhälle & kultur
Läs mer

Murödlans personlighet har kopplingar till gult och rött

Två specifika gener har avgörande betydelse för den gula och röda färgen hos den europeiska murödlan. Dessutom är genetisk variation i dessa gener kopplat till variation i djurens beteende. Samma gen är involverad i produktionen av vissa pigment och i regleringen av produktionen av viktiga signalsubstanser i hjärnan. Det visar en studie som forskare från bland annat Uppsala universitet har gjort.

Natur & teknik
Läs mer

Ska alla få gentesta sig innan de skaffar barn?

Ska den offentliga sjukvården erbjuda par möjlighet att testa sig för 1 500 genetiska sjukdomar redan innan de bestämmer sig för att skaffa barn? En ny avhandling från Uppsala universitet visar att det kanske skulle ge en större känsla av självbestämmande. Men att det samtidigt kan hota de värden som sjukvården bygger på: människovärde, jämlikhet och solidaritet.

Hälsa & medicinSamhälle & kultur
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet