Tema

Turerna bakom Stockholms konserthus

I första världskrigets slutskede gavs stora summor av privata givare för att Stockholm skulle få ett ändamålsenligt konserthus. Enskilda medlemmar ur Stockholms judiska bourgeoisie och enskilda kvinnor gjorde gemensam sak med aktörer inom näringslivet. Men anledningen till att Stockholm till slut fick sitt konserthus var en annan: sprida symfonimusik till folket hade blivit ett statsintresse.

Samhälle & kultur
Läs mer

Krigsbarns psykiska ohälsa kan gå i arv

Psykisk ohälsa förknippad med utsatthet under barndomen kan överföras till nästa generation, visar en studie av andra generationens finska krigsbarn. Barnen som evakuerades till Sverige under andra världskriget har löpt högre risk att drabbas av psykisk ohälsa som vuxna, än vad deras kusiner vars föräldrar bodde kvar i Finland under kriget.

Hälsa & medicin
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet