Tema

Forskningsnyheter från Uppsala universitet

Ultrasnabb mätning av övergången mellan ettor och nollor

Behovet att snabbt hantera stora mängder digital information ökar ständigt. Ett sätt att lagra digitala bits i till exempel hårddiskar är genom magnetism, men det är svårt att mäta hur snabbt en magnetisk bit byter tillstånd. Nu har fysiker från bland annat Uppsala universitet utvecklat en exakt metod för att mäta ultrasnabba förändringar av magnetiska tillstånd i ett material.

Natur & teknik

Nyupptäckt mikroorganism kastar ljus över arkéernas utveckling

En tidigare okänd grupp av arkéer, en slags primitiva encelliga livsformer, har nyligen upptäckts. De finns i nästan alla miljöer, tycks vara beroende av andra organismer för sin överlevnad och kan troligen lagra energi genom jäsning. Upptäckten, som gjorts vid bland annat Uppsala universitet, ger nya insikter i arkéernas mångfald och evolutionära historia.

Natur & teknik

Coronarestriktioner i Nepal har lett till kraftigt ökad barnadödlighet

Åtgärderna som tagits för att stoppa smittspridningen av covid-19 i Nepal har lett till att andelen spädbarn som dör under sin första levnadsvecka är tre gången högre än före pandemin. Det har forskare från Uppsala universitet kunnat visa efter att ha jämfört data från nio sjukhus före och efter att restriktionerna infördes 21 mars i år. 

Hälsa & medicinSamhälle & kultur

Tuatarans arvsmassa avslöjar en lång evolutionär historia

Tuataran, en sällsynt reptil som bara finns på Nya Zeeland, kan bli mer än 100 år gammal. Ett internationellt forskarteam har kartlagt genomet och sett att tuataran bildade en egen evolutionär gren redan för 250 miljoner år sedan. Dessutom har den fler gener som skyddar mot åldersrelaterade skador än något annat undersökt ryggradsdjur.

Natur & teknik

Enzym med viktig roll för SARS-CoV-2-infektion kartlagt

Enzymet ACE2 har föreslagits spela en viktig roll för SARS-CoV-2-virusets inträde i värdceller – och utveckling av sjukdomen covid-19. Uppsalaforskare har gjort en kartläggning av enzymet i hela människokroppen. I motsats till tidigare forskning visar den nya studien ingen eller mycket låga nivåer av ACE2-protein i normala luftvägar.

Hälsa & medicin

Våra tänders historia börjar med de bepansrade fiskarna

Våra tänders historia börjar vid en tid då bepansrade fiskar började fånga levande byten i stället för att filtrera plankton eller svälja bottenslam. Den börjar med de allra första käkförsedda ryggradsdjuren som levde för mer än 400 miljoner år sedan, konstaterar en forskargrupp vars arbete letts från Uppsala universitet.

Natur & teknik

Flest palmer i de amerikanska regnskogarna

Det finns fem gånger mer palmer i Amazonas och andra amerikanska regnskogar, än i Afrika och Asien, enligt en studie ledd vid Uppsala universitet. Palmer har många egenskaper som skiljer sig från andra tropiska träd. Kunskap om andelen palmer är viktig för att beräkna skogsområdens känslighet för klimatförändringar.

Miljö & klimatNatur & teknik

Våldet ökar i Afrika – fredsforskare oroade

Antalet människor som dör i organiserat våld i världen fortsätter att minska. Att terrorgruppen Islamiska Staten, IS, i stort sett besegrats i Irak och Syrien har bidragit till de lägsta dödstalen sedan 2011. Men en av de saker som oroar fredsforskarna är att IS har flyttat våldet till Afrika och attackerar nya länder där.

Samhälle & kultur

Sverige måste dubbla sina ambitioner för att klara Parisavtalet

Trots att Sverige och Storbritannien har några av världens mest omfattande klimatlagar räcker det inte för att länderna ska klara sina åtaganden att hålla den globala uppvärmningen väl under två grader. Båda länderna måste mer än fördubbla sina ambitioner för att ha en rimlig chans att kunna leva upp till sina löften i Parisavtalet. Det är slutsatsen i en ny studie i tidskriften Climate Policy.

Miljö & klimatSamhälle & kultur

Vi finns där du är @forskningsnyhet