Tema

Forskare gör elektricitet av julskinkan

Forskare vid Luleå tekniska universitet tillverkar elektricitet av matrester med hjälp av bakterier. Viktigt att undersöka är vilken effekt, spänning och ström man kan ta ut av ett sådant system. Forskarna menar att systemet kan bli så pass effektivt att vi ska kunna ladda upp våra mobiler under natten med elektricitet från vårt eget matavfall, exempelvis resterna från julbordet.

Natur & teknik
Läs mer

Snöns temperatur kan förutse jordbävningar

Ytan av områden med snö blir varmare några veckor innan en jordbävning. Detta är en markör för att förutse jordbävningar, vilket hittills har varit svårt. Den forskning som Anshuman Bhardwaj, post doc i atmosfärsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, och hans medförfattare presenterar kan ge ledtrådar till hur vi kan veta att en jordbävning är nära förestående.

Natur & teknik
Läs mer

Olja från skogsspill omvandlas till fossilfritt drivmedel

Olja från skogsspill kan omvandlas till grön diesel genom förgasning med svartlut – en restprodukt från massafabrikerna. Om ett lastbilslass olja omvandlas räcker den till att driva en personbil tio varv runt jorden, menar forskare vid Luleå tekniska universitet. Förhoppningen är att drivmedlet ska bidra till en fossilfri transportsektor 2030.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet