Tema

Tomtenissen ser dig

Tomtenisse med granskande bild.

Nissen kommer på natten och gör kul och bus för barnen. Men nissen i nissedörren har dubbla uppdrag. Och mycket gemensamt med äldre tiders gårdstomte. Gårdstomten kunde hitta på bus och hade också en övervakande funktion, säger etnologen Jonas Engman vid Nordiska Museet.

Samhälle & kultur