Kund med en vagn i mataffär
Artikel från forskning.se

Inflationen gjorde sig påmind under 2023 och påverkade konsumtionen. Svenska hushåll drog bland annat in på inköp av möbler, kläder och alkohol, men spenderade mer pengar utomlands.

2023 blev ett knapert år för många hushåll, som köpte färre varor och tjänster jämfört med året innan. Det visar den årliga Konsumtionsrapporten från Göteborgs universitet.

Under förra året minskade till exempel konsumtionen av möbler och hushållsprylar, men även alkohol och tobak. Många drog också ner på inköp av mat och kläder.

– I stort sett alla konsumtionsområden minskade under 2023 jämfört med 2022. En sådan bred nedgång har vi inte sett sedan 1990-talet. Inte ens under pandemiåret 2020, säger konsumtionsforskaren Ulrika Holmberg på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Inflationen ökade priserna

En viktig förklaring till den minskade konsumtionen är den höga inflationen under 2023, då konsumentprisindex, KPI, ökade med 8,5 procent. Det ledde till högre prislappar på varor och tjänster.

– Allra mest ökade priserna på mat och boende, 12 procent vardera, två områden där hushållen har stora utgifter. Det betyder att hushållen har behövt dra ner på konsumtionsvolymen för att få pengarna att räcka, säger Ulrika Holmberg.

Dyrare att handla – mer om rapporten

Konsumtionsrapporten studerar hushållens utgifter i både fasta och löpande priser. Det ger en bild av vad förändringar innebär i konsumtionsvolym (fasta priser) och hur mycket mer eller mindre pengar konsumenterna lägger inom ett visst område (löpande priser).

I fasta priser minskade konsumtionen med 2,6 procent jämfört med året innan. Men i löpande priser, där inflationen är medräknad, ökade hushållens konsumtion med 3,5 procent.

2023 köpte alltså svenska hushåll färre varor och tjänster än 2022, men fick betala mer för sina inköp.

Minskning i siffror:

  •  I fasta priser minskade konsumtionen av möbler, hushållsartiklar och underhåll allra mest. Här sågs en minskning med nio procent.
  •  Alkohol och tobak minskade med åtta procent.
  • Transporter, kommunikation, livsmedel, kläder och skor minskade med cirka fyra procent.

Konsumtionen i utlandet ökade

Ett område som går mot strömmen är de svenska hushållens konsumtion i utlandet, som till största del utgörs av utlandsresor. Jämfört med 2021, där resandet begränsades av pandemin, var konsumtionen utomlands 40 procent högre. Annan konsumtion från utlandet kan handla om streamingtjänster och internetköp, som också ökade under 2023.

– Det visar hur viktigt det är för hushållen att resa utomlands och att handla från nätbutiker i andra länder. Trots en tuff ekonomisk situation för hushållen och en sämre växelkurs har hushållen ökat sin konsumtion utomlands, säger Ulrika Holmberg.

Svenskarnas konsumtion utomlands har ökat igen efter pandemin.

Kvinnor tänker mer på klimatet

Konsumtionsrapporten har även studerat den privata konsumtionen ur ett hållbarhetsperspektiv. Svenska konsumenter tar oftare hänsyn till klimatpåverkan när de köper mat jämfört med klädinköp. 28 procent väljer alltid eller ofta ett klimatvänligare alternativ vid matinköp, medan 16 procent alltid eller ofta köper kläder med lägre klimatpåverkan.

Statistiken i rapporten kommer från den nationella SOM-undersökningen, Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet, Handelsfakta, HUI, E-barometern, Svensk Handel och Svensk Dagligvaruhandel.

Rapport:

Konsumtionsrapporten 2024, Göteborgs universitet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera