1. 1 september 2021

  Kan probiotika förhindra typ 1-diabetes?

  Forskare ska undersöka om probiotika från sex veckors ålder kan förhindra utveckling av typ 1-diabetes hos barn. – Hypotesen är att probiotika ska främja en hälsosam tarmflora och att detta ska ha en positiv effekt på immunsystemet innan de...

 2. 24 augusti 2021

  Primärvården missar barn med nydebuterad diabetes

  Fyra av tio barn med nydebuterad diabetes typ 1 fick inte regelmässig akutbehandling på sjukhus samma dag som familjerna sökte hjälp i primärvården visar forskning från Göteborgs universitet.

 3. 11 augusti 2021

  Bara en undertyp av fettcell reagerar på insulin

  Att fettceller kan påverka vår känslighet för insulin är känt sedan tidigare. Nu har forskare vid Karolinska Institutet kommit fram till att det finns tre olika undertyper av mogna fettceller i vit fettvävnad. Bara en av dem reagerar särskilt på...

 4. Person med diabetes kontrollerar sitt blodsocker.
  25 maj 2021

  God effekt av diabetesvaccin

  Immunterapi kan ha effekt på diabetes typ 1 hos personer med en särskild gentyp. Injektioner med protein kan hjälpa dem att behålla viss insulinproduktion.

 5. 26 april 2021

  Muskelgen kopplas till typ 2-diabetes

  Personer med typ 2-diabetes har sämre muskelfunktion än friska personer. Nu har forskare sett att vid typ 2-diabetes har genen VPS39 stor betydelse för muskelfunktionen och muskelstamcellernas förmåga att bygga nya muskelceller.

 6. 22 mars 2021

  Nya fynd om hur diabetes typ 2 uppstår

  Vid diabetes typ 2 har hypotesen varit att insulinresistens kommer före ökade insulinnivåer. Men en ny studie pekar på att det kan vara tvärtom. Insulinproduktionen tycks triggas redan vid normalt blodsocker – på grund av fria fettsyror i blodet.

 7. 15 februari 2021

  Ämne i kroppen ger mer fett men mindre diabetes

  En variant av ett visst protein, LRIG1, är kopplat till mer fett på kroppen, men paradoxalt nog också till mindre typ 2-diabetes.

 8. 11 december 2020

  Hund med diabetes ökar risk för typ2-diabetes hos ägarna

  Hundägare som har en jycke med diabetes löper högre risk att själva diagnosticeras med typ 2-diabetes, jämfört med ägare till hundar utan diabetes. Detta samband finns inte mellan kattägare och deras kissemissar, visar en registerstudie som gjorts bland...

 9. 26 november 2020

  Hur påverkar coronapandemin människor med diabetes?

  – Personer med diabetes har pekats ut som en riskgrupp och många far illa av att tvingas till att isolera sig, säger Johan Jendle, forskare vid Örebro universitet. Han leder en studie som ska ta reda på i vilken utsträckning personer med diabetes infekteras med...

 10. 19 november 2020

  Stärkt bild av hur tarmbakterier kan påverka diabetesutveckling

  En persons tarmmikrobiota, det vill säga mag– tarmkanalens bakterieflora kan kopplas till nivåerna av den molekyl, imidasolpropionat, som gör kroppens celler döva för insulin vid typ 2-diabetes och förstadier till sjukdomen.

 11. 19 november 2020

  Tarmhormoner kopplas till åderförkalkning

  Typ 2-diabetes behandlas i dag med inkretinhormoner för att minska risken för hjärtkärlsjukdomar och andra risker som kommer med sjukdomen. Forskare från Lunds universitet sett nya samband mellan inkretinhormonerna GIP och GLP-1 och åderförkalkning. 

 12. 13 november 2020

  Molekyl från tarmbakterier blockerar diabetesläkemedel

  Effekten av det klassiska diabetesläkemedlet metformin, som ska stabilisera blodsockernivån, kan blockeras av en molekyl från bakterierna i våra tarmar, visar en studie från Göteborgs universitet.

 13. 17 september 2020

  Blodprov kan avgöra om metformin funkar för diabetespatienten

  Ett enkelt blodprov kan i förväg visar hur patienter med typ 2-diabetes kommer att svara på metformin, ett läkemedel som ska sänka blodsockret. Biomarkören har utvecklats av Diabetescentrum vid Lunds universitet och kan leda till att rätt behandling sätts...

 14. 15 september 2020

  Typ 2-diabetiker behöver inte oroa sig för sömnproblem

  Patienter som medicinerar för typ 2-diabetes behöver inte oroa sig för sina sömnproblem, när det gäller långtidsblodsockernivån. En ny studie från Uppsala universitet, gjord på över 13 000 patienter, visar att sömnbrist påverkar...

 15. 27 augusti 2020

  Nervblockad skyddar mot typ 1-diabetes

  Nervsignaler har en stor inverkan på de immunceller som förstör insulinproducerande celler vid typ 1-diabetes, visar en studie på möss. Studien ger nya insikter i hur immunsvaret styrs och kan öppna nya vägar för behandling av sjukdomen.

 16. 28 juli 2020

  Högfluorerade kemikalier ökar risken för diabetes och celiaki hos spädbarn

  Risken för typ 1-diabetes och celiaki kan öka hos barn om mödrarna utsatts för vanligt förekommande högfluorerade kemikalier under graviditeten. Det visar ny forskning vid Örebro universitet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera