1. Trafik Essingeleden, Stockholm
  10 augusti 2023

  Luftföroreningar ökar risken för demens

  Små ökningar av luftburna partiklar höjer risken för demens betydligt. Det visar en studie som undersökt hälsan hos personer som bor i centrala Stockholm.

 2. 15 maj 2023

  Hur farligt är det att nicka?

  Demens är vanligare hos före detta fotbollsspelare och flera länder har infört nickningsförbud för unga spelare. Hur farligt är det egentligen att nicka?

 3. 11 maj 2023

  Problem att gå kopplas till kognitiva svårigheter

  Patienter med neurodegenerativa sjukdomar går långsammare och tar kortare steg. Gångproblemen kopplas till kognitiv förmåga och kan påverka livskvaliteten, enligt en avhandling.

 4. 12 april 2023

  Sockermolekyl i blodet kan förutse alzheimer

  Förändrade nivåer av glykaner, eller sockermolekyler, i blodet kan visa risken för Alzheimers sjukdom tio år i förväg. Upptäckten av biomarkören kan underlätta screening för tidig diagnos.

 5. Två spelare jagar bollen under en fotbollsmatch
  17 mars 2023

  Fotbollsspelare på elitnivå har ökad risk för demens

  Män som spelade fotboll i allsvenskan fram till mitten av 1900-talet drabbades oftare av demens, jämfört med övriga befolkningen. Nickar och huvudkollisioner kan vara förklaringen, menar forskarna bakom en ny studie.

 6. 10 mars 2023

  Gen kan öka risken för demens om luften är dålig

  Det finns en koppling mellan luftföroreningar och risken att drabbas av demens. En ny studie från Umeå visar att personer med en specifik genvariant löper extra stor risk om de utsätts för skadliga partiklar under lång tid.

 7. 8 mars 2023

  Demens ökade risken att drabbas av covid-19

  När coronaviruset spreds på äldreboenden under 2020 hade personer med demens störst risk att drabbas. Den förhöjda risken gällde både att insjukna och att dö med covid-19.

 8. 2 mars 2023

  Radar följer gången − flaggar för fallolyckor

  Fallolyckor och alzheimer skulle kunna förutspås med en ny metod. Det menar forskare som utvecklat en radarsensor som mäter människors rörelsemönster och variation i steg.

 9. 23 februari 2023

  Saliv kan ge svar om tidig alzheimer

  Ett enkelt salivprov som spårar molekyler i hjärnan kan upptäcka alzheimer och parkinson – långt före symtom visar sig. Det visar forskning vid Luleå tekniska universitet.

 10. Par håller om varandra
  16 januari 2023

  Blodprov spårar nervskador vid alzheimer 

  Forskare har utvecklat ett blodtest som kan visa nedbrytningen av nervceller i hjärnan vid alzheimer. Testet kan bli användbart för att både diagnostisera och övervaka skadorna hos patienter med sjukdomen.

 11. 13 januari 2023

  Multisjuka har större risk att drabbas av demens

  Att vara drabbad av flera sjukdomar, som diabetes, hjärtsjukdom och stroke, kopplas till kraftigt ökad risk för demens och alzheimer. En tvillingstudie tyder även på att samma gener kan bidra till sjukdomarna.

 12. 11 januari 2023

  Biomarkör i blodet kan visa tidiga förändringar vid alzheimer

  En tidig diagnos vid Alzheimers sjukdom ökar möjligheterna att sakta ner förloppet med läkemedel. Nu visar en studie att ett protein kan vara en tänkbar blodmarkör som avslöjar en ärftlig form av sjukdomen tio år innan symtom.

 13. Två personer går bredvid varandra, på avstånd, dimma och höga träd
  13 december 2022

  Ostadig gång går att behandla

  Många gamla människor har problem med ostadig gång. Men inget säger att alla måste ha det så. Ungefär en femtedel av äldre med gångbesvär har en speciell typ av neurologisk förklaring till sina problem – vilket innebär att det...

 14. Två personer sitter med ryggen mot kameran med vinodling och berg framför sig, sommartid
  5 december 2022

  Blodtester visar tidig alzheimer – och kan ge bättre behandling

  Nu har de bästa så kallade blodbiomarkörerna för upptäckt av tidig alzheimer identifierats, enligt forskare. Markörerna skulle också kunna användas för att ge rätt typ av behandling.

 15. Röntgenbilder av hjärnor hålls upp mot fönster av vitbeklädd arm
  15 november 2022

  Alzheimer kan diagnostiseras innan symtom märks

  Det sker saker i hjärnan i många år innan man märker symtomen på Alzheimers sjukdom. Och det går att diagnosticera sjukdomen i ett tidigt skede, menar forskare som har studerat särskilda proteiner i hjärnan.

 16. 2 november 2022

  Äldre med demens har mindre nytta av hjälpmedel i hemmet

  Personer med en demensdiagnos har mindre nytta av hjälpmedel som ska underlätta boende i hemmet. De upplever också oro, otrygghet och ett sämre bemötande av hemtjänstpersonal, enligt en ny studie.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera