Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Det kan finnas ett möjligt samband mellan kronisk stress och demenssjukdom. Risken att drabbas är liten, men personer under 65 år med utmattningssyndrom och depression får i högre grad Alzheimers sjukdom. Det visar en studie.

I Sverige är cirka 160 000 människor drabbade av någon form av demenssjukdom, där Alzheimers sjukdom är den vanligaste.

Antalet personer som drabbas av demens ökar i takt med att vi lever längre. Samtidigt har flera nya diagnosmetoder och tidiga behandlingar utvecklats de senaste åren, något som väcker ett behov att identifiera fler riskfaktorer bakom sjukdomarna.

Tidigare studier har visat ett möjligt samband mellan kronisk stress, depression och demenssjukdom. En ny studie visar nu att personer som fått diagnosen utmattningssyndrom eller depression i högre grad får diagnosen Alzheimers sjukdom.

Förhöjd risk för alzheimer och kognitiv svikt

Risken att få Alzheimers sjukdom var över två gånger högre hos patienter med utmattningssyndrom och depression jämfört med patienter utan vare sig depression eller utmattningssyndrom.

– Vi kunde dessutom se att risken var upp till fyra gånger högre hos patienter med både utmattningssyndrom och depression. Risken för att drabbas av kognitiv svikt var förhöjd ungefär lika mycket, säger forskaren Axel Carlsson vid Karolinska institutet.

Risken är fortfarande mycket liten och orsakssambandet är inte känt.

– Men fynden är viktiga för att vi ska kunna förbättra preventionsarbetet och förstå samband med övriga riskfaktorer för demens, säger Axel Carlsson.

Fokus på personer under 65

Studien gjordes med hjälp av Region Stockholms hälsovårdsdatabas för vårdkontakter. Forskarna fokuserade på patienter i åldersgruppen 18 till 65 år mellan 2012 och 2013.

De fann drygt 44 000 personer med diagnosen utmattningssyndrom och, eller, depression. Dessa följdes under åtta år för att se hur många som senare diagnostiserades med mild kognitiv svikt eller Alzheimers sjukdom.

Antalet jämfördes med övriga drygt 1 300 000 individer i samma åldersgrupp, och visade att fler med utmattningssyndrom eller depression också diagnostiserades med mild kognitiv svikt eller Alzheimers sjukdom.

– Det är mycket ovanligt att personer i denna åldersgrupp drabbas av demenssjukdom, därför är det viktigt att vi identifierar alla möjliga riskfaktorer bakom sjukdomen. Här visar vi att diagnosen är vanligare hos dem som tidigare utsatts för långvarig stress eller depression, men ytterligare studier behövs för att vi ska kunna visa om där finns ett orsakssamband, säger Axel Carlsson.

Forskarna fortsätter nu sitt arbete med att bland annat utveckla enkäter och kognitiva tester för att tidigt kunna identifiera personer med risk för en demenssjukdom.

Vetenskaplig studie:

Stress, depression, and risk of dementia – a cohort study in the total population between 18 and 65 years old in Region Stockholm, Alzheimer’s Research & Therapy.

Kontakt:

Axel Carlsson, docent vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska institutet, axel.carlsson@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera