Tidig upptäckt av Alzheimers sjukdom är viktigt för att kunna bromsa sjukdomens förlopp.
Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Förändrade nivåer av glykaner, eller sockermolekyler, i blodet kan visa risken för Alzheimers sjukdom tio år i förväg. Upptäckten av biomarkören kan underlätta screening för tidig diagnos.

Vid Alzheimers sjukdom förtvinar nervcellerna i hjärnan. Det beror på en onormal ansamling av proteinerna beta-amyloid och tau.

Forskning om läkemedel mot alzheimer visar att behandling bör inledas tidigt i sjukdomsförloppet, innan för stor del av hjärnans nervceller har dött.

Men för att kunna ställa en tidig diagnos och starta en behandling krävs säkra och kostnadseffektiva screeningmetoder. Här anses markörer i blod vara bättre eftersom provtagning av ryggvätska är mer riskfyllt och hjärnavbildning dyrare jämfört med blodprov.

Sockermolekyl har samband med tau-protein

Nu har forskare vid Karolinska institutet upptäckt att en sockermolekyl i blodet har ett samband med nivån av tau-protein, som har en nyckelroll i utvecklingen av den svåra demenssjukdomen.

– Betydelsen av glykaner, en typ av strukturer bestående av sockermolekyler, är ett relativt outforskat fält inom demensforskningen. I studien visar vi att glykannivåerna i blod är förändrade tidigt i sjukdomen. Det skulle kunna innebära att vi kan förutsäga framtida risk för Alzheimers sjukdom med endast blodprov och minnestest, säger forskaren Robin Zhou vid Karolinska institutet.

Forskargruppen har tidigare visat att det finns ett samband mellan tau-protein och glykannivåer* hos personer med Alzheimers sjukdom, men dessa analyser har gjorts på ryggvätska.

*Glykaner är sockermolekyler som finns på ytan av proteiner, kroppens byggstenar. Glykaner visar var i kroppen proteinet ska finnas och hur det ska fungera. Forskarna vid Karolinska institutet har visat att nivån av vissa glykaner, närmare bestämt N-acetylglukosamin med en viss placering på N-glykaner, kan användas för att förutse risken att insjukna i Alzheimers sjukdom.

80 procent säkerhet

Genom att mäta nivåer i blodet upptäckte forskarna att personer med matchande nivåer av glykaner och tau har drygt två gånger ökad risk för demens av alzheimertyp.

Enligt forskarna öppnar studien för enkel screening som med hög träffsäkerhet kan förutse insjuknande.

– Vi visar också att det med en enkel statistisk modell som tar hänsyn till glykan- och taunivåer i blod, förekomst av riskgenen APOE4 samt ett minnestest är möjligt att förutsäga Alzheimers sjukdom med över 80 procents säkerhet nästan ett årtionde innan symtom som minnesförlust visar sig, säger forskaren Sophia Schedin Weiss vid Karolinska institutet.

Forskarna hoppas kunna se framtida risk för Alzheimers sjukdom enbart med hjälp av blodprov och minnestest.

Biomarkörer ska utvärderas

Forskarna fortsätter nu att analysera blodprover från deltagare i studien, men också deltagare från andra studier kring åldrande i Sverige och andra länder.

– Vi samarbetar med forskare inom primärvården i Sverige för att utvärdera olika biomarkörer för demens på vårdcentraler. Vi hoppas att glykaner i blod kommer att visa sig vara ett värdefullt komplement till nuvarande metoder för att screena människor för Alzheimers sjukdom och upptäcka sjukdomen tidigare i förloppet, säger forskaren Sophia Schedin Weiss vid Karolinska institutet.

Så gjordes studien

Resultaten bygger på studien Swedish National study on Aging and Care in Kungsholmen (SNAC-K) där drygt 230 deltagare ingick. Proverna samlades in mellan 2001 och 2004 och följdes upp regelbundet med avseende på bland annat minnesförmåga och förekomst av demens. Uppföljningarna gjordes vart tredje och sjätte år och pågick i upp till 17 år.

Läs mer: Blodprov som avslöjar Alzheimers sjukdom inom räckhåll

Läs mer: Blodprov spårar nervskador vid alzheimer 

Studie:

A glycan epitope correlates with tau in serum and predicts progression to Alzheimer’s disease in combination with APOE4 allele status, Alzheimer’s & Dementia

Kontakt:

Robin Ziyue Zhou, läkarstudent och forskare vid
institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska institutet,
robin.ziyue.zhou@ki.se

Sophia Schedin Weiss, docent vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska institutet, sophia.schedin.weiss@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera