1. Händer i kors, i närbild
  30 september 2022

  Sexualiteten viktig även för äldre människor

  Gamla människor kan också vilja ha sex. Men vård- och omsorgspersonal vet inte hur de ska hantera äldre människors sexualitet. Det är ett problem, menar forskare.

 2. 16 september 2022

  Infektioner kopplas till ökad risk för alzheimer och parkinson

  Allvarliga infektioner tidigt eller mitt i livet kopplas till ökad risk för Alzheimers och Parkinsons sjukdom. Fynden tyder på att infektioner kan trigga eller förstärka en redan existerande sjukdom.

 3. 10 augusti 2022

  Enkelt blodprov kan upptäcka alzheimer vid Downs syndrom

  Cirka 80 procent av personer med Downs syndrom utvecklar Alzheimers sjukdom, ofta redan i tidig medelålder. Nu visar en studie att ett enkelt blodprov kan upptäcka sjukdomen. Detta ökar möjligheten att ställa korrekt diagnos utan komplicerade ingrepp.

 4. 20 juni 2022

  Hjärnan läker dåligt efter skallskador

  Svåra skallskador leder i princip alltid till minnesproblem och upprepade slag mot huvudet höjer risken för demens. Det har en uppmärksammad skotsk studie av elitidrottare satt fokus på.

 5. 16 juni 2022

  Diabetes plus hjärt-kärlsjukdom ökar risk för demens

  Att ha minst två av sjukdomarna diabetes typ 2, hjärtsjukdom eller stroke ökar risken att utveckla demens, visar en studie från Karolinska Institutet. Bara en så kallad kardiometabol sjukdom går däremot inte att koppla till en ökad risk för att...

 6. 7 juni 2022

  Så håller du hjärnan frisk

  Vem som drabbas av demens handlar både om livsstil, riskfaktorer och de gener du fått. Demens kan inte botas, men det går att göra saker som ökar chansen för fler friska år.

 7. 7 juni 2022

  Alzheimer eller bara normalt dåligt minne?

  Borttappade saker. Bortglömda namn. Vilse i parkeringshuset. Vi drabbas alla ibland av minnesproblem i vår vardag, men när är glömska eller en känsla av förvirring tecken på Alzheimers sjukdom?

 8. 26 april 2022

  Kan ett extra veck i hjärnan påverka insjuknandet i demens?

  Vad som orsakar sjukdomen frontotemporal demens är förhållandevis okänt. Veckningar i hjärnan som formas i fosterstadiet kan ha betydelse för när sjukdomen bryter ut.

 9. 21 april 2022

  Psykiska symtom vid Alzheimers sjukdom

  Förutom minnessvårigheter och andra kognitiva symtom lider de flesta som drabbas av Alzheimers sjukdom också av psykiska besvär. Länge har det varit oklart om dessa uppstår på grund av vävnadsförändringarna i hjärnan, eller om de utgör...

 10. 30 mars 2022

  Förmaksflimmer kopplas till ökad risk för demens

  Personer med förmaksflimmer har förhöjd risk för demens. Det visar en avhandling vid Göteborgs universitet.

 11. 22 februari 2022

  Fett och socker försämrade minnet hos möss

  Att möss som äter mycket fett och socker får sämre minne har visserligen varit känt tidigare. Det forskare från Lunds universitet nu har kunnat visa är att påverkan på hjärnan inte är bestående. När mössen ändrade sin...

 12. 6 december 2021

  Hög vilopuls riskfaktor för demens

  Hög vilopuls kan vara en oberoende riskfaktor för demens, visar en studie från Karolinska institutet. Vilopuls är enkelt att mäta, och går att sänka med hjälp av motion eller medicin. Därför tror forskarna på nya möjligheter med att...

 13. 11 november 2021

  Luftföroreningar bakom demens och psykisk ohälsa

  Luftföroreningar orsakar miljontals för tidiga dödsfall i världen varje år. Kopplingen till hjärt-kärlsjukdomar är känd sedan länge. Ny forskning visar på samband också med demens och andra folksjukdomar – och ett ökat uttag...

 14. 12 oktober 2021

  Svag koppling till demens vid välkontrollerad diabetes

  Den som har diabetes typ 2 löper ökad risk att utveckla en demenssjukdom, det är känt sedan tidigare. En ny studie visar att det framför allt gäller dåligt kontrollerad diabetes.

 15. 10 september 2021

  Adhd kopplas till demens över generationer

  En stor studie från Karolinska Institutet visar att föräldrar och mor- och farföräldrar till personer med adhd hade högre risk för demens, än de med barn och barnbarn utan adhd.

 16. 8 september 2021

  Bättre minne hos alzheimersjuka som ätit omega-3

  Alzheimersjuka som ätit omega-3 fettsyror i början av sjukdomsförloppet presterar  bättre i minnestest. Det visar en studie från Örebro universitet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera