Händer i kors, i närbild
Bild: Claudia Love, Unsplash
Artikel från Södertörns högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Gamla människor kan också vilja ha sex. Men vård- och omsorgspersonal vet inte hur de ska hantera äldre människors sexualitet. Det är ett problem, menar forskare.

Sexuella rättigheter ingår i de mänskliga rättigheterna och innebär att människor har rätt att bestämma över sin egen kropp och sexualitet – oavsett ålder.

För äldre människor kan det ibland vara svårt att tillvarata de egna sexuella rättigheterna, till exempel vid sjukdom eller som boende på någon form av äldreboende. Vård- och omsorgspersonal har sällan kunskap om hur sexualitet kan te sig för gamla människor och om hur exempelvis demenssjukdomar kan påverka.

Det säger forskare som i en bok har sammanställt forskning och kunskap kring äldre människors sexualitet och sexuella hälsa. De tar bland annat upp hur kroppens åldrande påverkar sexualiteten, hur det är att leva som äldre hbtq-person, vad som behövs för att främja äldre transpersoners sexuella hälsa och hur en demenssjukdom påverkar sexualiteten. I boken finns också information om sexhjälpmedel.

Kunskapen finns inte

Personal inom vård och omsorg har överlag en mycket liten kunskap i ämnet, enligt forskarna.

− Personal vi intervjuar lyfter fram att sexualitet och sexuell hälsa inte är något som diskuteras under utbildningen. De saknar också riktlinjer för hur de ska bemöta de äldre, säger Linn Sandberg, docent i genusvetenskap vid Södertörns högskola.

− När det diskuteras inom arbetsgruppen är det oftast utifrån att det uppstått ett problem. Den positiva njutningen får inget utrymme, det handlar mer om hur man ska hantera sexuella trakasserier eller oönskade närmanden.

Uppfattas som ej relevant

Gamla människors sexualitet uppfattas inte som relevant, konstaterar forskarna. Personal i vård och omsorg vill inte genera någon och ställer därför inte frågor om sexualitet när det kanske hade varit på sin plats.

− Att äldre inte ses som sexuella kan få stor negativ inverkan på deras hälsa och mående i stort. Även äldre måste kunna söka information, få hjälp, inleda relationer och njuta på egen hand eller tillsammans med andra utan att mötas av negativa attityder eller osynliggöras. Det måste gälla oavsett vem du är, säger Linn Sandberg.

Personal behöver utbildning

Utbildning och fortbildning behövs, menar forskarna.

− Frågorna måste in på grundutbildningarna och äldres sexuella hälsa måste ses som en del av folkhälsan. Men det behövs också bättre arbetsvillkor inom äldrevård och omsorg, personalen behöver få tid och möjlighet att ta upp frågor om sex i sitt arbete. Det behövs också tid att bygga relationer och tillit för att kunna prata om dom här frågorna med patienter och omsorgstagare, säger Linn Sandberg.

Bok:

Äldres sexualitet. Hälsa, rättigheter och njutning (Red: Linn Sandberg och Suzann Larsdotter).

Kontakt:

Linn Sandberg, docent i genusvetenskap vid Södertörns högskola
linn.sandberg@sh.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera