Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Att ha minst två av sjukdomarna diabetes typ 2, hjärtsjukdom eller stroke ökar risken att utveckla demens, visar en studie från Karolinska Institutet. Bara en så kallad kardiometabol sjukdom går däremot inte att koppla till en ökad risk för att utveckla demens.

Förebyggande av diabetes och hjärt-kärlsjukdom kan vara en strategi för att minska risken för demens, enligt en studie från Karolinska Institutet som publiceras i tidskriften Alzheimer’s & Dementia.

Diabetes typ 2, hjärtsjukdomar och stroke – så kallade kardiometabola sjukdomar – är några av de största riskfaktorerna för demens. Med hjärtsjukdom menas här ischemisk hjärtsjukdom, hjärtsvikt eller förmaksflimmer.

– Få studier har undersökt hur risken för demens påverkas om man har fler än en av dessa sjukdomar samtidigt, så det ville vi undersöka i vår studie, säger Abigail Dove, som är doktorand vid sektionen Aging Research Center vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle vid Karolinska Institutet.

Demens utvecklas i decennier

Demensutveckling sker gradvis under decennier. Först kommer gradvis kognitiv försämring som syns bara i kognitiva test, sedan kognitiv svikt då personen själv märker att hen börjar få ett försämrat minne men fortfarande klarar av vardagen, och slutligen fullt utvecklad demens. Så här gjorde forskarna studien:

  • Datan kom från Svenska nationella studien om åldrande och vård, totalt 2 500 friska demensfria personer bosatta på Kungsholmen i Stockholm från 60 års ålder och uppåt.
  • Förekomsten av kardiometabola sjukdomar bedömdes vid start genom journaluppgifter och klinisk undersökning.
  • Personerna följdes sedan upp under tolv år med läkarundersökning och kognitiva test för att upptäcka kognitiv svikt och demens.

Mer än en sjukdom fördubblar risk för demens

Studien visade att förekomst av mer än en kardiometabol sjukdom hos en person, accelererade den kognitiva försämringen och fördubblade risken för kognitiv svikt och demens. Den tid det tog för att utveckla demens påskyndades med två år. Ju fler sjukdomar, personerna i studien hade, desto mer ökade risken för demens.

– I vår studie var kombinationerna diabetes och hjärtsjukdom samt diabetes, hjärtsjukdom och stroke de mest skadliga för kognitiv funktion, säger Abigail Dove.

Däremot uppvisade de som hade bara en kardiometabol sjukdom inte en signifikant säkerställd ökad risk för demens.

– Det är goda nyheter. Studien visar att risken ökar först när man har minst två av sjukdomarna, så här finns en möjlighet att förebygga utveckling av en andra sjukdom och då också förebygga demensutveckling.

Förebygg kardiometabol sjukdom i medelåldern

Sambandet mellan kardiometabola sjukdomar och ökad risk för demensutveckling var högre bland de studiedeltagare som var under 78 år.

– Vi bör alltså fokusera på förebyggande av kardiometabola sjukdomar redan i medelåldern, eftersom risken för kognitiv svikt och demens förefaller högre för dem som får en kardiometabol sjukdom tidigare i livet, säger Abigail Dove.

I framtida studier vill forskarna ta reda på mer om mekanismen bakom sambandet kardiometabola sjukdomar och demens. De vill undersöka genetiska faktorers betydelse samt använda hjärnavbildning för att utforska hur typ2-diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och stroke skadar hjärnan. Vetenskaplig artikel:

Cardiometabolic multimorbidity accelerates cognitive decline and dementia progression(Abigail Dove, Anna Marseglia, Ying Shang, Giulia Grande, Davide Liborio Vetrano, Erika J Laukka, Laura Fratiglioni, Weili Xu)Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera