Tema

Färre bladlöss när två kornsorter odlas tillsammans

Sortblandningar kan minska angreppen av skadeinsekter. När två sorters korn odlades ihop var angreppen av bladlöss lägre än i monokulturer av respektive sort den avskräckande – den avskräckande effekten beror på det kemiska samspelet mellan kornplantorna, tror forskarna vid SLU. Sortblandningar kan också ha andra fördelar, till exempel en bättre anpassning till extrema väderförhållanden.

Natur & teknik
Läs mer

Abborrens arvsmassa kartlagd

Världens första fullständiga sekvensering av abborrens arvsmassa – genomet – har gjorts av ett team av svenska, finska och estniska forskare. Kartläggningen kan visa hur det naturliga urvalet påverkar den genetiska utvecklingen hos en av Eurasiens tuffaste och mest framgångsrika fiskarter.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Mer biologisk mångfald när bävern varit framme

  • Artikel från
  • Ämne: Miljö

Inplantering av bäver tycks ge en större biologisk mångfald än anläggande av andra typer av våtmarker. Bäverns dammbyggen skapar mer variationsrika miljöer med en rikare flora av våtmarksväxter och bidrar till ymnig förekomst av vattenskalbaggar, visar en svensk-skotsk studie.

Miljö
Läs mer

Kvävebrist kan minska skogarnas CO2-upptag

Växters tillgång på kväve minskar när klimatet blir varmare, visar en studie grundad på 43 000 växtprover från hela världen. Detta kan påverka skogens förmåga att ta upp koldioxid från atmosfären och eventuellt också minska tillgången på näring för de växtätande varelser som lever där.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Nyckelbiotoper – ett svenskt begrepp

  • Artikel från
  • Ämne: Miljö

Det har gjorts en sammanställning av tjugo års forskning om nyckelbiotoper i Norden och Baltikum. Vi vet mycket om deras funktion och nytta, men inte så mycket om deras skötsel och om regionala skillnader.

Miljö
Läs mer

Negativa konsekvenser för Europas gamla urskog

  • Artikel från
  • Ämne: Miljö

Białowieżaskogen i Polen och Vitryssland är den bäst bevarade resten av den skog som en gång täckte stora delar av Europa. Därför blev det stor uppmärksamhet när träd började massavverkas i området efter ett stort utbrott av granbarkborre. Det ledde till att Europakommissionen stämde polska staten inför EU-domstolen och avverkningarna upphörde i slutet av 2017. Nu vet vi hur mycket av skogen som påverkades av avverkningen.

Miljö
Läs mer

Bästa sätten att skydda mot rovdjursangrepp

Boskapsvaktande hundar och inhägnader är effektiva åtgärder för att förhindra angrepp av rovdjur på tamdjur. Liksom rep med fladdrande tyg – lapptyg. Och det finns många andra metoder som också fungerar men som inte utvärderats vetenskapligt i samma utsträckning, visar en studie av forskning från 10 länder.

Natur & teknikSamhälle & kultur
Läs mer

Så ska puckellaxen stoppas

Puckellaxens utbredning i svenska vatten kan bli ett hot mot våra inhemska laxfiskar. Den kan störa de andra laxarnas lek, och det finns också risk för att den sprider sjukdomar och parasiter. Den går inte att utrota, säger forskare vid SLU.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Osäkerheter sätter krokben för ett klimatsmart skogsbruk

Stora förhoppningar ställs till skogens bidrag i klimatomställningen. Men omställningen går långsamt. Inte så konstigt, menar forskarna Maartje Klapwijk och Erland Mårald, som analyserat hur en blandning av kunskapsluckor, kolliderande värderingar och institutionella brister försvårar omställningen till ett klimatsmart skogsbruk.

MiljöSamhälle & kultur
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet