Tema

Nyheter om forskning från Sveriges lantbruksuniversitet

Sparade träd vid avverkning skyddar mykorrhizasamhället

Att spara en andel träd vid avverkning är inte bara en god gärning för fågellivet; det skyddar också markens förmåga att bära fram nya generationer skog. En ny studie från SLU visar att ett kalhygge utan sparade träd kan utplåna runt tre fjärdedelar av markens mykorrhizaarter. Dessa är livsnödvändiga för träden, och det är inte säkert att det är de viktigaste som överlever eller etableras på nytt.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Svårt bedriva grön omsorg i Sverige

I fler och fler länder i Europa växer grön omsorg som ett komplement till annan vård – på lantbruk och i terapiträdgårdar. Men inte i Sverige. Steget att gå från traditionell bonde till grön omsorgsentreprenör kan vara stort, visar forskning från Sveriges lantbruksuniversitet.

Hälsa & medicinNatur & teknik
Läs mer

Så är korna släkt med varandra

Runt om i Europa finns gamla boskapsraser med stark koppling till den regionala kulturhistorien, till exempel den svenska fjällkon. Dessa raser har behållit sällsynta genetiska variationer, det kan bland annat handla om arvsanlag som gör djuren mindre mottagliga för sjukdomar. Forskare vid SLU har kartlagt europeiska kors genetik och undersökt hur de är släkt med varandra.

Natur & teknik
Läs mer

Krympande livsrum för torsk och skrubbskädda

Torsken och skrubbskädda konkurrerar på allt mindre områden. De lever idag på en krympande yta i Södra Östersjön. Detta kan ha bidragit till torskens dåliga kondition och dåliga tillväxt under de senaste årtiondena, menar forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Spana in en flyttfågel nära dig

Kommer flyttfåglarna tidigare på våren och lämnar landet senare på hösten? Nu ska Fågelkalendern kartlägga fåglarnas flyttvanor genom att samla in observationer med en ny mobil-app. Delta gärna med egna fågelspaningar på hemmaplan!

Natur & teknik
Läs mer

Brittiska konsumenter förlorare vid brexit

När Storbritannien lämnar EU påverkas både lantbrukare, konsumenter och skattebetalare, framförallt i Storbritannien. Britterna kan räkna med högre matpriser, medan lantbrukarna kan få bättre betalt för det de producerar. Hur stora omfördelningarna blir beror på hur det slutliga avtalet om utträde ser ut.

Samhälle & kultur
Läs mer

Tio skäl att bevara gräsmarkerna

  • Artikel från
  • Ämne: Miljö

Naturliga gräs- och betesmarker är viktiga för den biologiska mångfalden. Men också för klimatet, jordbruket, vattnet i landskapet och inte minst för vår kultur, visar en kartläggning av ekosystemtjänster från gräsmarker i Nordeuropa och Sydafrika.

Miljö
Läs mer

Halm i hästfodret ger ingen ökning av magsår

Halm med bra hygienisk kvalitet i maten, ger inte mer upphov till magsår än om halm inte ingår i foderstaten, visar en studie som pågått under vintern vid SLU. Det innebär att utfodring med halm är ett bra komplement till övrigt grovfoder vid grovfoderbrist, eller för hästar som lätt blir feta.

Natur & teknik
Läs mer

Fördelen med att odla läckra svampar på björkved

Sverige importerar en stor mängd ätbara svampar, speciellt exotiska svampar som shiitake och kungsmussling, trots att vi har väldigt goda förutsättningar att producera dessa. Nu visar forskare vid SLU att det går att effektivisera svampodlingen ytterligare och både göra den både billigare och snabbare.

Natur & teknik
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet