Tema

Svartrosten tillbaka – en gammal fiende till vårt vete

  • Artikel från
  • Ämne: Miljö

Svartrost har länge setts som en veteodlingens böldpest – en tidigare fruktad skadegörare som har oskadliggjorts och inte längre behöver uppmärksammas. Sommaren 2017 upptäcktes dock ett stort utbrott i Uppland, och svampen befaras nu ha återkommit till Sverige.

Miljö
Läs mer

Explosionsartad ökning av smörbultar

  • Artikel från
  • Ämne: Miljö

SLU Aquas provfiske vid Muskö utanför Nynäshamn visar att den invasiva främmande arten svartmunnad smörbult fortsätter att öka kraftigt. När provfisket avslutades hade fler än 1800 svartmunnade smörbultar fångats totalt i år, vilket är mer än sex gånger så många som vid fjolårets fiske.

Miljö
Läs mer

Fjorton blåfenade tonfiskar märkta i svenska vatten

Det första tonfiskmärkningsprojektet i svenska och danska vatten är nu avslutat. Totalt har 18 blåfenade tonfiskar märkts i Kattegatt och Skagerrak – 14 av dem i Sverige. Tonfiskarna, som vägde mellan 130-250 kilo, bär nu på satellitsändare som under 12 månader kommer att samla in unik information om fiskarnas vandringar i Atlanten.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Så styr generna hästarnas gångarter

Hur påverkar ärftlighet gångarter och prestation hos hästar? Upptäckten av den muterade ”passgenen”, DMRT3, väckte stor uppmärksamhet 2012. Nu har forskare vid SLU studerat olika effekter av DMRT3 på varmblodig travhäst, kallblodig travhäst, finnhäst samt islandshäst.

Natur & teknik
Läs mer

De dolda framgångsfaktorerna för en god skörd

Hur lyckas man med odling av korn? Det har SLU-forskare undersökt med en metod som är vanlig inom samhällsvetenskap, men inte i jordbruksforskning. Bland en mängd faktorer som jämfördes samtidigt gick det att ringa in de odlingsåtgärder som haft störst betydelse, varav flertalet var kopplade till växtföljd, gödsling och återföring av växtrester.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Inga universella tillväxtvägar för småföretag

Tillväxt i småföretag lämpar sig inte för generella förklaringsmodeller. Ibland sker tillväxten steg för steg enligt en vanlig men kraftigt förenklad modell, men det kan lika gärna handla om en smärtsam och rörig process. Varje företag behöver därför hitta sitt eget sätt att växa, menar SLU-forskaren Maria Tunberg i en avhandling från SLU.

Samhälle & kultur
Läs mer

Fredade områden funkar för hummern

Årets hummersäsong inleds med nya regler som begränsar fisket. Reglerna ska ge det svaga hummerbeståndet en chans att återhämta sig. SLU Aqua har provfiskat i Kåvra norr om Lysekil, som är ett hummerfredat område. De visar att det finns avsevärt mer hummer i Kåvra jämfört områden intill.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

23 snöleoparder har visat hur de lever

  • Artikel från
  • Ämne: Miljö

Snöleoparden kallas bergets vålnader av lokalbefolkning. Få har sett den, men SLU-forskaren Örjan Johansson har följt 23 av de hotade kattdjuren sedan 2008.
– För att skydda arten måste vi hjälpa lokalbefolkningen att samexistera med snöleoparderna utanför naturreservaten, är en slutsatserna efter nio års fältstudier i de mongoliska Tostbergen.

Miljö
Läs mer

Så traktoriserades Sverige

Från plöjningsmaskin till en självklar del i det mekaniserade jordbruket. Nu finns traktorns historia kartlagd i den första akademiska skriften om traktorns intåg i det svenska jordbruket.

Natur & teknik
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet