Tema

Gensax aktiverar hoppande gener

Så kallade hoppande gener – transposoner – är normalt nedtystade av metylgrupper på DNA:t, men kan aktiveras igen med hjälp av gensaxen CRISPR. Forskare i Lund har lyckats studera vad som händer när nedtystningsprocessen stängs av i mänskliga celler. Fyndet ger nya insikter i hur förändringar i DNA-metylering bidrar till sjukdomar.

Hälsa & medicinNatur & teknik
Läs mer

Musikfestivaler laboratorium för en hållbarare livsstil

Sommaren är musikfestivalernas tid. Enligt sociologen Tullia Jack är festivalerna ett bra tillfälle att experimentera med alternativa livsstilar. Detta kan bana väg för beteendeförändringar också i det vanliga livet, som exempelvis hur ofta vi duschar och tvättar oss.
– Vår studie, tillsammans med ett ökande antal andra vetenskapliga artiklar, avslöjar att det finns en ganska stor anpassningsbarhet i renlighetspraxisen

MiljöSamhälle & kultur
Läs mer

Samband mellan fetma och tarmbakterier

Tarmflorans roll för sjukdom och hälsa har seglat upp som ett av vår tids hetaste forskningsområden. I sin avhandling har Louise Brunkwall, nutritionist och forskare i genetisk epidemiologi vid Lunds universitet, studerat övervikt, fetma och kostens betydelse i relation till våra tarmbakterier.

Hälsa & medicin
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet