Tema

Forskningsnyheter från Lunds universitet

Därför lyssnar politiker sällan på forskare

”Varför lyssnar de inte? Våra resultat visar ju tydligt att lagen behöver ändras!” Mer än en forskare har brottats med hur man gör sig hörd i maktens korridorer.
Statsvetaren Åsa Knaggård vid Lunds universitet menar att det är viktigt att förstå det politiska spelet och anpassa sin kommunikation efter det.

Samhälle & kultur

IgNobelpris till forskning om alligator på helium

Kognitionsforskaren Stephan Reber är en av forskarna som tilldelas årets IgNobelpris för sin forskning om alligatorers ljud. I en studie från 2015 undersökte man vad som händer om en alligator får andas in helium. Syftet är att ta reda på om krokodildjur har så kallade resonansljud i sin röst, något en del andra djur använder för att visa hur stora de är.

Natur & teknik

Det skiljer Belarus från andra länder i gamla östblocket

Trettio år efter murens fall revolterar den belarusiska befolkningen mot diktatorn Lukasjenko, som lett ”den sista Sovjetstaten” sedan 1996. Varför nu? Och hur ser egentligen relationen ut mellan Ryssland och Belarus? Professorn i Europastudier Barbara Törnquist-Plewa har följt utvecklingen av Belarus sedan nationen grundades efter Sovjetimperiets fall.

Samhälle & kultur

Därför kedjeflyttar tornseglarna

Tornseglare följer ett mycket ovanligt mönster när de flyttar från häckningsområdena i Europa till övervintringsplatserna söder om Sahara. Sannolikt beror det på att de tillbringar så mycket tid i luften. Storlek och antal ungar varierar beroende på var i Europa fåglarna häckar, enligt en stor internationell studie.

Natur & teknik

Miljarder från EU:s jordbruksstöd hamnar fel

En ny studie har i detalj analyserat hur EU-stödet till lantbrukare fördelas. Resultaten visar att utbetalningarna oftast går till redan rika lantbrukare som dessutom genererar både störst växthusgasutsläpp och skada för den biologiska mångfalden. Pengarna går alltså i huvudsak till dem som orsakar den största miljöskadan och behöver bidragen minst.

Miljö & klimatNatur & teknikSamhälle & kultur

Vi finns där du är @forskningsnyhet