Tema

Ny viktig ”spelare” i immunförsvaret

Komplementproteiner ”åker runt” i blodet och märker upp bakterier, virus och annat farligt så att våra vita blodkroppar lättare hittar de som är skadliga. Nu har forskare vid Lunds universitet upptäckt en tidigare okänd funktion för komplementproteinet C3 som beskriver hur C3 reglerar autofagi – cellernas egna återvinningssystem.

Hälsa & medicin
Läs mer

Sveriges mest påhittiga regioner

Storstadsregionerna har utvecklat flest innovationer. Men mätt i relation till befolkningen står sig Västmanland, Västerbotten och Östergötland i konkurrensen. Stockholm är innovationstätast, men Lund presterar bättre om man istället räknar antal innovationer per miljoner invånare. Ekonomihistoriker vid Lunds universitet har identifierat Sveriges mest innovativa regioner med hjälp av mer direkta mått.

Samhälle & kultur
Läs mer

Bakterier gör elektrisk ström av socker i din tarm

Bakterier i tarmfloran kan ge upphov till elektrisk ström, visar en ny studie från Lunds universitet. Det visar forskare från Lunds universitet som studerat mjölksyrabakterien Enterococcus faecalis som finns i magtarmkanalen hos människa och djur. Forskningsresultaten kan komma till nytta vid utveckling av läkemedel och bioenergiproduktion.

Hälsa & medicin
Läs mer

Mutation av celler stärker immunförsvaret

Hälften av befolkningen har en mutation som kraftigt ökar nyproduktionen av T-celler, ett av immunförsvarets viktigaste vapen. Kvinnor producerar dubbelt så många av dessa celler som män. Könsskillnaden kan vara en tänkbar förklaring till varför kvinnor mer sällan drabbas av infektioner men oftare av autoimmuna sjukdomar än män.

Hälsa & medicin
Läs mer

Fåglar hjälper varandra av delvis egoistiska skäl

Det lönar sig att hjälpa sina syskon. Fåglar som lever i grupper men inte har egna ungar – och som hjälper till att föda upp sina yngre syskon – har större chans att själva bli föräldrar i framtiden.
– Det finns ett mått av egoism hos hjälpsamma fåglar, konstaterar forskaren Charlie Cornwallis vid Lunds universitet.

Natur & teknik
Läs mer

Partiernas åsikter i EU-frågor höljda i dunkel

I Bryssel ligger just nu en lång rad frågor som partierna i den kommande regeringen ska vara med besluta om. Men för väljarna är det nära nog omöjligt att bilda sig en uppfattning om var de olika partiernas ställer sig, visar en studie från Lunds universitet. I frågor som rör allt från från plastförbud i engångsartiklar till extra stöd till flyktingtäta regioner och om Ryssland ska få investera i svenska hamnar.

Samhälle & kultur
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet