Tema

Forskningsnyheter från Lunds universitet

Mellanstadieflickor har gott självförtroende

Svenska mellanstadietjejer sticker ut med sitt goda självförtroende. Deras värdering av sig själva har rakat i höjden, medan högstadieflickornas självbild försämrats sedan 80-talet. Det visar en jämförande studie från Lunds universitet. Forskarna tror att ett aktivt jämställdhetsarbete å ena sidan och en större exponering av ouppnåeliga kvinnoideal å den andra, spelar in.

Samhälle & kulturUtbildning & skola

Fjärilens vingslag inspirerar till drönare

Fjärilarnas vingar är unikt stora och breda i förhållande till resten av kroppen jämfört med vingarna hos andra flygande insekter och hos fåglar. Nyttan med den extrema vingformen och de flexibla vingarna och kan komma till användning vid tillverkning av små drönare, menar Lundaforskare som studerat fjärilarnas aerodynamik.

Natur & teknik

Stjärnor förflyttas genom ”gravitationsknuffar”

De massiva stjärnor som finns i ytterområdena hos många spiralgalaxer har inte bildats där, utan har på grund av gravitationskrafter från andra unga stjärnor, knuffats från de platser där de en gång bildades. Dessa objekt verkar vara så kallade skenstjärnor som flyttat sig till platser där det inte kan bildas några stjärnor alls.

Natur & teknik

Paradoxen som kan vara nyckeln till effektivare vaccin

När ett nytt vaccin tillverkas använder man vanligen delar av mikroorganismens yta där flest antikroppar fastnar. Men en ny kunskapssammanställning landar i det motsatta: vaccin tycks bli effektivare om istället mindre ”populära” delar används. Också coronavaccin kan vinna på detta omvända angreppssätt, menar Gunnar Lindahl, professor vid Lunds universitet.

Hälsa & medicinNatur & teknik

Konstgjort ben läker skelettskador

En kombination av benersättningsmedel och läkemedel kan återbilda ben, och läka allvarliga frakturer i lår eller underben. Metoden, som tagit fram av forskare i Lund och i tyska Dresden, är gjord på råttor men kan snart blir klinisk vardag, menar forskarna.

Hälsa & medicin

Känd stjärna lyser sämre av kallare gas

En röd superjätte i Orions stjärnbild har minskat kraftigt i ljusstyrka och man har hittills trott att stjärnan ska explodera eller att den skyms av ett moln av damm. En studie visar nu att det beror på att delar av ytan, som består av glödande gas, har svalnat.

Natur & teknik

Navigationssystem får lokalsinne som ett bi

Hur kommer det sig att bin alltid hittar hem igen – den rakaste vägen, till och med? Vad är det i insektshjärnan som gör navigationen så lätt? Och kan man kopiera den funktionen? En grupp forskare har härmat insektshjärnans lokalsinne, för att konstruera ett enkelt och energisnålt navigationssystem.

Natur & teknik

Självmordsrisk kvarstår under lång tid

Varje år tar cirka 1 500 personer livet av sig i Sverige. Den största riskfaktorn för suicid är att personen tidigare försökt ta sitt liv vid ett eller flera tillfällen. Suicidrisken hos personer som försökt ta sitt liv kvarstår under lång tid, visar en studie från Lunds universitet.

Hälsa & medicin

Vi finns där du är @forskningsnyhet