Tema

Forskningsnyheter från Lunds universitet

Drastiskt förändrad flora i Skåne

Studier från Lunds universitet pekar på att floran i Skåne förändrats drastiskt under 1900-talet och fram till idag. Den största minskningen av artrikedomen kan ses i skogsbygderna i norra och mellersta delarna av Skåne.
– Jag blev förvånad av att det är klimatförändringen som har påverkat mest, säger forskaren Torbjörn Tyler vid Lunds universitet.

Miljö & klimat

Nyckelgen i leukemi hittad

Akut myeloisk leukemi (AML) är en av de vanligaste formerna av blodcancer hos vuxna och är associerad med låg överlevnad. Nu har en forskargrupp vid Lunds universitet identifierat en av de gener som är grunden till att leukemistamcellerna överlever och förökar sig. 

Hälsa & medicin

Bebisar märker när du härmar dem – och de gillar det

Sex månader gamla spädbarn verkar förstå när vuxna härmar dem och upplever den som härmar dem som mer vänligt inställd, enligt en ny studie från Lunds universitet. Barnen tittade längre på och log mer mot en vuxen som härmade dem, jämfört med när den vuxna personen reagerade på något annat sätt. Barnen närmade sig också mer och deltog i imitationslekar.

Samhälle & kultur

Poddar: att förstå corona och dess konsekvenser

För 100 år sedan skördade spanska sjukan fler människoliv än det första och det andra världskriget tillsammans. Tack vare forskning vet vi idag vilka kort- och långsiktiga effekter det viruset hade på såväl ekonomi som hälsa. Vilka paralleller kan man dra mellan corona och spanska sjukan? Och vilka paralleller kan man inte dra? Och vad säger forskning kring ekonomiska kriser om hur framtiden efter corona kan komma att se ut?

Hälsa & medicinSamhälle & kultur

Rubbad vattenbalans när våtmarkerna påverkas av ett varmare klimat

I ett framtida varmare klimat kommer avdunstningen från norra halvklotets våtmarker att öka betydligt mer än vad som tidigare varit känt. Det visar en internationell studie där forskare från Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet deltagit. Den nya upptäckten ger oss viktig kunskap kring hur den globala vattenbalansen kommer att påverkas i framtiden.

Miljö & klimatNatur & teknik

Känselintryck från en konstgjord hand

Att förlora en kroppsdel kan få stor inverkan på både funktion och känsla, med så kallade fantomsensationer. Forskningen om proteser har dock gjort stora framsteg, och det är nu möjligt att återfå känsel på konstgjord väg, genom kirurgiskt implanterade elektroder. Arbetsterapeuten Ulrika Wijk har undersökt om det också går att skapa känselintryck från en konstgjord hand – utan kirurgiskt ingrepp.

Hälsa & medicinNatur & teknik

3D-bilder avslöjar nervtrådars arkitektur

Med hjälp av synkrotronljus har forskare studerat vad som sker i nerverna vid diabetes. Tekniken gör det möjligt att med väldigt hög upplösning visa nervtrådars struktur i 3D.
– Kunskapen kan användas för att kartlägga mekanismer för hur nervtrådar förtvinar och försöker växa ut igen. Det innebär att vi bättre kan förstå hur diabetes påverkar nerver i armar och ben, säger Lars Dahlin, professor i handkirurgi.

Hälsa & medicinNatur & teknik

Fåglar i Arktis sparar energi på ett extremt sätt

Svalbardripan försvagar immunförsvaret för att spara energi. Bild: Andreas Nord

I polarområden är djuren specialister på att spara energi. Det är kylan, den kärva miljön och den ständiga jakten på mat som gör att de utvecklat dessa talanger. Nu har forskare upptäckt ett tidigare okänt sätt att spara energi som fåglar tar till då polarnatten råder: Fåglarna försvagar sitt eget immunförsvar för att istället lägga energin på att hålla sig varma och att leta efter mat.

Natur & teknik

Vi finns där du är @forskningsnyhet