1. 18 maj 2022

  Föräldraskap i högre ålder kopplas till ökade risker

  Kvinnor som är äldre, ensamstående eller som får barn efter IVF-behandling har större risk att få en komplicerad graviditet och sämre hälsa. En studie visar även att risken för diagnoser kan öka hos barnen. Men det finns också fördelar med att bli mamma efter 40.

 2. 20 januari 2022

  Få efterforskar sin spermadonator

  Bara ett fåtal av de som blivit till med hjälp av spermadonation söker information om sin donator som vuxna. Oftast vill de få veta om det finns likheter och eventuella sjukdomar. Men alla kliniker i Sverige är inte lika bra på att lämna ut informationen.

 3. 11 januari 2022

  Allt vanligare att föda barn efter 40

  I Sverige och Danmark föder allt fler kvinnor barn efter 40. Samtidigt har behovet av assisterad befruktning för kvinnor över 40 i Skandinavien fördubblats under en tioårsperiod.

 4. IVF, provrörsbefruktning
  21 december 2021

  IVF-barn mår prima som unga vuxna

  Det finns ingen anledning till oro för att barn som blir till med assisterad befruktning (ART) skulle ha större risk att drabbas av psykisk ohälsa senare i livet. Det menar forskarna bakom en stor observationsstudie från Karolinska Institutet.

 5. 20 november 2020

  Frysta ägg hjälper kvinnor få barn efter bröstcancer

  Kvinnor med bröstcancer vars ägg eller äggstocksvävnad frystes ned födde fler barn efter sin diagnos än kvinnor med bröstcancer som inte genomförde en sådan behandling, visar en studie av forskare vid Karolinska Institutet.

 6. 29 augusti 2018

  Ökad chans till lyckad IVF om 18-20 ägg plockas ut

  Sannolikheten för barn efter IVF-behandling ökar om antalet ägg som stimuleras att mogna i kvinnans äggstockar uppgår till 18-20 stycken, visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin. Det är ett högre antal ägg än vad dagens IVF-behandlingar tar sikte på.

 7. placeholder bild.
  7 maj 2013

  Ett ägg åt gången ger friskare provrörsbarn

  Barn som föds efter provrörsbefruktning har ett betydligt bättre hälsotillstånd idag jämfört med tidigare. Det beror framför allt på att flerbarnsfödslarna minskat kraftigt - eftersom bara ett ägg åt gången återförs.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera