Bild: Hollie Santos/Unsplash
Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Kvinnor som är äldre, ensamstående eller som får barn efter IVF-behandling har större risk att få en komplicerad graviditet och sämre hälsa. En studie visar även att risken för diagnoser kan öka hos barnen. Men det finns också fördelar med att bli mamma efter 40.

Allt fler väntar med att bilda familj tills de blivit äldre. Det märks bland annat på att fler kvinnor i åldern 40 år och uppåt föder barn. Sedan år 2016 är det möjligt för ensamstående kvinnor i Sverige att få barn med hjälp av assisterad befruktning med donerade spermier, så kallade solomödrar.

Högre ålder vid graviditet ökar risken för att kvinnan ska få komplikationer. Även att vara ensamstående förälder och att som barn växa upp med en ensamstående förälder kan vara förknippat med stress och minskat välbefinnande.

I en avhandling vid Linköpings universitet har psykologen Malin Lindell tittat närmare på äldre kvinnors graviditeter och förlossningar. Hon har också undersökt om civilstånd och att bli förälder genom infertilitetsbehandling eller spontan graviditet kan kopplas till olika graviditets- och förlossningsutfall. Hon har även undersökt  barnets och kvinnans sannolikhet att få diagnoser inom specialistsjukvården.

Barn till ensamstående har fler diagnoser

I sina studier ser hon att det har betydelse om kvinnan är ensamstående eller om hon bor tillsammans med en partner.

Forskarna delade in familjekonstellationerna i två grupper utifrån uppgift om civilstånd i Medicinska födelseregistret. En studie visar att ensamstående kvinnor har signifikant ökad sannolikhet för att diagnostiseras inom specialistsjukvården jämfört med sammanboende kvinnor, oavsett ålder. Detta överraskade Malin Lindell Pettersson.

– Likaså tycker jag att det är förvånande att barn till ensamstående har fler diagnoser inom det psykiska området redan i åldern upp till fem år jämfört med barn till sammanboende föräldrar, säger hon.

Utgångsläge påverkar

De kvinnor i registerstudierna som var ensamstående i början av graviditeten kan ha varit det av flera anledningar. Malin Lindell Pettersson menar att utgångsläget för ensamstående mammor kan spela stor roll för hur graviditet, förlossning och föräldraskap blir.

Det är skillnad i utgångsläge för kvinnor som blivit oplanerat gravida, genomgått en separation eller förlorat sin partner tidigt under graviditeten, jämfört med om kvinnan själv väljer att gå in i graviditeten och föräldraskapet som ensamstående.

År 2019 påbörjades en framåtblickande studie. I den ska kvinnor som planerar att vara ensamstående mammor, så kallade solomödrar som skaffar barn med assisterad befruktning, jämföras med sammanboende kvinnor i ett heterosexuellt förhållande som får barn genom provrörsbefruktning, IVF-behandling.

Stöd betyder mycket

Det har stor betydelse för hälsan att ha bra bra stöd runt omkring sig när man blir ensamstående förälder. I studien uppger de planerat ensamstående mammorna att de har bra socialt stöd, främst från vänner och sina föräldrar.

– I och med de risker som förknippas med att vara barn till ensamstående så blir det än viktigare att göra studier för att se vad de här kvinnorna behöver för att utfallet ska bli så bra som möjligt och att följa upp hur det faktiskt blir för dem. Vi ska följa kvinnorna och deras barn under minst ett par år. Det är ju en familjekonstellation som troligen blivit vanligare nu när ensamstående kvinnor kan få barn med spermiedonation här i Sverige och inte längre behöver ordna det på egen hand eller söka sig utomlands, säger Malin Lindell Pettersson.

Fördelar med föräldraskap i högre ålder

Det kan också finnas positiva aspekter med att bli förälder i lite högre ålder. Äldre kan ha det bättre ställt ekonomiskt, vara mer etablerade på arbets- och bostadsmarknaden, ha större socialt nätverk och uppnått personlig mognad. Det finns också studier som pekar på att lyckan efter att man blivit förälder hänger kvar längre än hos yngre nyblivna föräldrar.

Avhandling:

Women giving birth at an advanced age – obstetric and neonatal outcomes, health and social support, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, Linköpings universitet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera