Tema

.Forskningsnyheter från Högskolan i Kristianstad

Ny studie kring lärarrollen

Många lärare och elever mår dåligt i dagens skola. Göran Brante, adjunkt i pedagogik vid Högskolan Kristianstad, har i sin avhandling undersökt hur lärarrollen formas och vilka mekanismer som kan leda till att läraryrket framstår som komplicerat och intensivt, och till att mindre bra relationer mellan lärare och elever utvecklas.

Samhälle & kultur
Läs mer

Ny metodik för att utvärdera miljöfarliga ämnen

Sopbergen runt om i världen växer. Dessa deponier släpper ifrån sig miljöfarliga ämnen från alltmer komplexa produkter, som kommer att skapa problem för människan och miljön i flera generationer. Dr Britt-Marie Svensson, anställd som laboratorieingenjör vid Högskolan Kristianstad, presenterar i sin avhandling en ny metodik för att utvärdera de miljöfarliga ämnena.

Natur & teknik
Läs mer

Så ska lärare bli bättre

Lärare får emellanåt skulden för att vara ovilliga att ta till sig forskningsresultat. Tidigare forskning har också visat att lärare, när de samtalar om sitt arbete, allt mer sällan riktar sig mot innehållet i undervisningen. Samtidigt har forskning visat att det är lärarna själva som är nyckeln till förändringar i skolan.

Samhälle & kultur
Läs mer

Virtuell guidning i Gustaf Hellströms spår

I år är det 125 år sedan Kristianstadsförfattaren Gustaf Hellström föddes. Det uppmärksammar Lennart Leopold, lektor i svenska vid Högskolan Kristianstad, genom att publicera en interaktiv forskningsrapport där man kan följa i Hellströms spår.Det speciella med Lennarts forskningsrapport, som finns publicerad på Gustaf Hellström-sällskapets hemsida, är att den har interaktiva inslag. Genom länkar till andra hemsidor – med kartor, texter och bilder – kan var och en i fantasin resa i Hellströms fotspår, exempelvis till Hampstead i London, till Montparnasse i Paris, till Manhattan eller Woodstock i Amerika. Han understryker att texten om Hellströms miljöer bör ”avnjutas i små doser” istället för att läsas i ett enda stycke från början till slut. – Man kan söka i texten efter ett ortnamn som särskilt intresserar en, läsa det avsnittet och sedan själv gå vidare via de olika länkarna. Plötsligt kanske man hittar något helt annat i en viss stad som fascinerar en, förutom att den har Hellström-anknytning!

Samhälle & kultur
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet