Tema

.Forskningsnyheter från Högskolan i Kristianstad

Matprojekt med Tetra Pak

KK-stiftelsen ger närmare 1,2 Mkr till ett forskningsprojekt vid Högskolan Kristianstad. Syftet är att öka kunskapen kring hur emulsionslivsmedel med hög fetthalt, som majonnäs och dressingar, kan tillverkas med storskalig processutrustning.

Natur & teknik

Kreativt projekt förändrar stadsrummet

Nu går startskottet för det europeiska forsknings- och innovationsprojektet ”The People’s Smart Sculpture” där Högskolan Kristianstad, som enda svenska lärosäte, ingår med projektet ”Journey of Abadyl”. Tanken är att man genom konst, kultur och datavetenskap ska förändra det gängse stadsrummet.

Samhälle & kultur

Unik studie gjord inom primärvården

För första gången i Sverige har ett forskarteam vid Högskolan Kristianstad studerat det positiva inom primärvården för att på så sätt förbättra arbetssituationen där. Att tänka nytt och vända på perspektivet har gett stor och positiv respons ute på vårdcentralerna.

Samhälle & kultur

Ny studie kring lärarrollen

Många lärare och elever mår dåligt i dagens skola. Göran Brante, adjunkt i pedagogik vid Högskolan Kristianstad, har i sin avhandling undersökt hur lärarrollen formas och vilka mekanismer som kan leda till att läraryrket framstår som komplicerat och intensivt, och till att mindre bra relationer mellan lärare och elever utvecklas.

Samhälle & kultur

Ny metodik för att utvärdera miljöfarliga ämnen

Sopbergen runt om i världen växer. Dessa deponier släpper ifrån sig miljöfarliga ämnen från alltmer komplexa produkter, som kommer att skapa problem för människan och miljön i flera generationer. Dr Britt-Marie Svensson, anställd som laboratorieingenjör vid Högskolan Kristianstad, presenterar i sin avhandling en ny metodik för att utvärdera de miljöfarliga ämnena.

Natur & teknik

Så ska lärare bli bättre

Lärare får emellanåt skulden för att vara ovilliga att ta till sig forskningsresultat. Tidigare forskning har också visat att lärare, när de samtalar om sitt arbete, allt mer sällan riktar sig mot innehållet i undervisningen. Samtidigt har forskning visat att det är lärarna själva som är nyckeln till förändringar i skolan.

Samhälle & kultur

Vi finns där du är @forskningsnyhet