Bild: Markus Spiske/Unsplash
Artikel från Högskolan Kristianstad

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Vart försvinner vattnet när man kokar det i en kastrull? Varför dunstar vattenpölen på gården? Visst kan femåringar förstå fysikaliska begrepp – särskilt när experimenten kan utföras med lera och lego.

Kemi och fysik är ämnen som ofta förknippas med lektioner på högstadiet eller gymnasiet. Men enligt förskolans styrdokument ska även förskolebarn kunna ta del av kemiska processer och fysikaliska fenomen.

– Barnen är nyfikna och vill förstå sin omvärld, säger Andreas Redfors, professor i fysik vid Högskolan Kristianstad.

Han ingår i den forskargrupp som under tre år följt drygt 140 pedagoger på olika förskolor i nordöstra Skåne, när de undervisat barnen i kemi och fysik. Lärarna har också deltagit i föreläsningar och workshops för att själva bli bättre på att förmedla dessa ämnen.

Utgå från fenomen i vardagen

Ett av knepen har varit att lägga ribban på en rimlig nivå och utgå från fenomen som finns i vardagen, på förskolan. Vart försvinner vattnet när man kokar det i en kastrull? Varför dunstar vattenpölen på gården?

– Man måste stanna upp, laborera, pröva. Sedan gäller det att sätta ord på vad man pratar om, så att samtalet verkligen blir ömsesidigt. Läraren kanske vet vad vattenrening innebär, medan barnen tror att det handlar om att tvätta stenar med hjälp av vatten, säger Susanne Thulin, biträdande professor i pedagogik.

Experiment med lera och lego

Genom att dra nytta av den digitala tekniken – också detta ett målområde i den senaste läroplanen – har förskollärare och barn bland annat fått återskapa kemiska experiment i lera eller lego, som dokumenterats med datorplattor.

Forskargruppen har varit mån om att engagera samtliga pedagoger i verksamheterna och även försökt ge rektorer och vårdnadshavare aktiva roller. De kan konstatera att lärarnas intresse för kemi och fysik vuxit under projektets gång, och att de också upplever sig ha blivit bättre på att förmedla kunskaperna och entusiasmera barnen.

– Lärarna har insett att detta är något helt annat än lektionerna i kemi och fysik de själva haft på högstadiet. Detta är något de faktiskt kan göra tillsammans med barnen, säger Susanne Thulin.

Rapport:

Undervisning och lärande i förskola om kemi- och fysikrelaterade vardagsfenomen

Kontakt:

Andreas Redfors, projektledare och professor i fysik inriktning fysikdidaktik vid Högskolan Kristianstad, andreas.redfors@hkr.se, Susanne Thulin, biträdande professor i pedagogik vid Högskolan Kristianstad, susanne.thulin@hkr.se, Marie Fridberg, biträdande professor i naturvetenskapernas didaktik vid Högskolan Kristianstad,
marie.fridberg@hkr.se, Agneta Jonsson, biträdande professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Högskolan Kristianstad, agneta.jonsson@hkr.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera