Artikel från Högskolan Kristianstad

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Skränande marodörer som äter upp grödorna och sprider sjukdomar – eller fåglar som bidrar till skönhetsupplevelser och till ekosystemets tjänster? Det finns många föreställningar om gäss och svanar. Nu kommer en handbok med konkreta tips till dem som har närkontakt med fåglarna.

Gässen har kommit för att stanna. Till följd av förändringar i klimat och jordbruk får fåglarna lättare att hitta mat och öppna vatten, vilket gjort att allt fler gäss tillbringar vintern på våra breddgrader.

Det medför också allt fler möten mellan gäss och människor. Jordbrukare som ser hur fåglarna betar på de nysådda åkrarna. Jägare som upptäcker flockarna i våtmarksområdena. Stadsbor som konstaterar att parkernas gräsmattor täcks av spillning.

Dags att lära sig leva tillsammans
Vi måste lära oss att leva tillsammans, menar Johan Elmberg, professor i zooekologi vid Högskolan Kristianstad. Han har under flera år studerat och kartlagt gässens och svanarnas levnadsmönster.

– Vi har tidigare publicerat flera vetenskapliga rapporter kring dessa frågor, men vi har insett att det är ett ämne som också berör och engagerar människor utanför den akademiska världen.

Tillsammans med Johan Månsson på SLU:s Viltskadecenter har han sammanställt en handbok, riktad till jordbrukare, jägare och andra som kommer i närkontakt med svanar och gäss. I fyra kapitel avhandlas olika sidor av samvaron – jordbruket, våtmarkerna, jakten och misstankarna om gäss som sjukdomsspridare. Varje kapitel avslutas med en genomgång av konkreta åtgärder som prövats i Sverige eller utomlands, exempelvis skrämsel, avledning, äggprickning och skyddsjakt. Vissa har visat sig vara effektiva, andra verkningslösa.

Många vill och behöver kunskap
– Jag träffar många förvaltare, och de tar gärna emot tips och råd kring detta. Det finns ett behov av ny och aktuell kunskap. Nu kan jag sticka den här boken i händerna på dem, säger Johan Elmberg.

Förhoppningen är att kunskapen leder till att problemen och konflikterna mellan fåglarna och oss människor minskar. Kanske kommer också en del myter också att avlivas – som att gässen skulle sprida smittsamma sjukdomar.

– Vi har gått igenom flera hundra vetenskapliga artiklar och kan ge lugnande besked: Smittorisken är ganska låg. I dagsläget finns inga rapporterade fall med gäss och svanar inblandade, säger Johan Elmberg.

Boken:
Fakta för förvaltare: gäss och svanar

Kontakt:
Johan Elmberg, professor i zooekologi vid Högskolan Kristianstad, johan.elmberg@hkr.se, 044-750 34 53, 070-266 64 50,

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera