Utloppsrör med renat avloppsvatten till en skånsk å. Bild: Erland Björklund/Högskolan Kristianstad
Artikel från Högskolan Kristianstad

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

71 kilo läkemedel släpps ut i skånska vattendrag varje år, enligt en rapport. Anledningen är att dagens reningsverk inte klarar av att rena läkemedelsutsläpp.

Forskarna Ola Svahn och Erland Björklund från Högskolan Kristianstad har under 2017 kartlagt utsläppen av 21 läkemedel och antibiotika. Kartläggningen har gjorts i samverkan med Region Skåne och sex skånska reningsverksorganisationer med sammanlagt åtta reningsverk geografiskt spridda över Skåne. Analysresultaten visar tydligt att stora mängder läkemedel hamnar i skånska vatten årligen.

– Det är en konsekvens av att dagens reningsverk inte förmår rena läkemedelsutsläpp, säger Ola Svahn. Sammantaget släpper de åtta reningsverken ut minst 71 kilo läkemedel i skånska vatten varje år, enbart av dessa 21 ämnen som Läkemedelsverket tagit upp på sin övervakningslista.

Sett till volymen behandlat avloppsvatten så släpps cirka 4 kilo läkemedels- och antibiotikarester ut för varje miljon kubikmeter behandlat vatten. En mer omfattande beräkning, med en majoritet av de skånska reningsverken, visar att nästan 600 kilo läkemedel läcker ut varje år av Läkemedelsverkets föreslagna ämnen.

Utsläppen hamnar i Öresund
– Störst mängder hamnar i Öresund eftersom de större städerna ligger längs Skånes västra kust, förklarar Erland Björklund, men även delar av Östersjön belastas med ganska omfattande mängder läkemedel årligen, antingen via direkta utsläpp eller indirekt via de åar som har destination Östersjön, däribland Helge å med utlopp i Hanöbukten.

Visualisering av den utsläppta mängden läkemedel av 21 läkemedel enligt Läkemedelsverkets lista i olika delar av Skåne.

I sammanhanget måste hänsyn också tas till att Läkemedelsverkets 21 listade ämnen endast utgör en liten del av flera hundra läkemedelssubstanser som används för behandling av sjukdomar. Mörkertalet är stort och med stor sannolikhet läcker flera ton läkemedel ut årligen i skånska åar, sjöar och hav.

Rapporten:
Projektet har gått under namnet LUSKA – Läkemedelsutsläpp från Skånska Avloppsreningsverk 2017 och är nyligen publicerad som en rapport från Högskolan Kristianstad. Analyserna har utförts av forskarna på laboratoriet MoLab i Kristianstad.

Kontakt:
Erland Björklund, professor i analytisk kemi vid Högskolan Kristianstad, erland.bjorklund@hkr.se, 044-250 34 05
Ola Svahn, forskare i miljövetenskap med inriktning mot kemisk analys vid Högskolan Kristianstad, ola.svahn@hkr.se, 044-250 34 73

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera