Gata i Boston 1930. Foto: WikiMedia Commons, City of Boston Archives
Artikel från Högskolan Kristianstad

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Bostons slumkvarter under 1930-talets depression kan lära oss något om gruppers integration i samhället. Oscar Andersson vid Högskolan Kristianstad utgår från William F Whytes etnografiska milstolpe, boken Street Corner Society.

1943 slog boken Street Corner Society ner som en bomb i forskarvärlden. Slumkvarteren var inte det slumpmässiga kaos man tidigare trott, utan var komplext och hierarkiskt strukturerade i sofistikerade system som de bättre bemedlade inte hade kunnat föreställa sig.

Sättet som författaren William F Whyte arbetade i fält var dessutom banbrytande och resulterade i en av de nu mest vedertagna forskningsmetoderna: deltagande observation. Denna kvalitativa metod är än i dag en självklar del för beteendeobservationer inom samhällsvetenskaper som antropologi, etnologi, sociologi och genusvetenskap.

Boken ligger till grund för fältstudier
– Flera generationer forskare världen över har i decennier utgått från denna bok när de har gjort fältstudier i det moderna industrisamhället. Mitt syfte är inte bara att omtolka innehållet i Whytes obearbetade fältanteckningar utan också att jämföra dem med etnografiska texten i Street Corner Society, säger Oscar Andersson, universitetslektor i folkhälsovetenskap vid Högskolan Kristianstad.

Vetenskapsrådet har nyligen gett honom 2,1 miljoner kronor för att undersöka vad vi kan lära från William F Whytes etnografiska milstolpe från 40-talet. Projektet har potential att tillföra antropologiämnet viktig kunskap utifrån två dimensioner: en omtolkning av Whytes klassiska verk, baserat på ny information, samt relationen mellan fältanteckningar och etnografi.

Med tillgång till det unika fältmaterialet kan Oscar Andersson dels bidra till metodologisk utveckling inom denna typ av fältstudier, dels till att materialet används för att göra nya tolkningar av en signifikant historisk period.

– Whyte studerade den interna sociala organisationen bland invånarna som levde i väldigt slutna grupper i Bostons North End. Han nöjde sig med att titta på vad som hände inuti stadsdelen. Det jag är nyfiken på är hur påverkades stadsdelen av det som hände utanför – som den stora depressionen.

Oscar Andersson vill koppla på makroperspektivet, och frågar sig vad det är som gör att en grupp integreras i samhället.

Kontakt:
Oscar Andersson, universitetslektor i folkhälsovetenskap, oscar.andersson@hkr.se, 044-250 39 65, 073-804 22 97

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera